Projekt inom Östersjöprogrammet BONUS, utlysning Blue Baltic (2017 - 2020)

Blue Baltic är BONUS största satsning hittills med en budget på drygt 30 miljoner euro och 11 olika tematiska områden. Utlysningen vänder sig både till forskare inom akademi, högskola och forskningsinstitut och till företag – tanken är att nya innovativa lösningar på Östersjöns miljöproblem ska kunna utvecklas och testas.

Blue Baltic innehåller sju projekt som fått anslag från BONUS:

  • Balthealth – Hur hälsovådliga substanser från mänskliga aktiviteter påverkar nyckelarter i Östersjön.
  • Bluewebs – Forskning om födovävar i Östersjön.
  • Cleanaq – Innovativa tillvägagångssätt för minskad övergödning.
  • Cleanwater – Ny teknik för att fånga upp mikroplast och annat mikroskräp.
  • Flavophage – Bakteriofagbaserad teknik för patogen kontroll i vattenmiljön.
  • Optimus – Främjande av musselodlingar för att minska effekterna av övergödning samt återföring av näringen som del i fiskfoder.
  • Seamount – Verktyg för att övervaka havet och havsbotten.
Publicerad: 2017-04-05
Sidansvarig: Webbredaktion