Frivilliga åtaganden

Ett av målen med FN:s havskonferens i jul 2017 var att länder och andra aktörer gör frivilliga åtaganden som bidrar till att FN:s globala havsmål dess delmål uppnås. För närvarande har över 1400 frivilliga åtagande gjorts. Ett femtiotal av dessa är gjorda av svenska aktörer, enskilt eller i samarbete med andra.

Genom de globala målen och Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer. Sverige och Fiji tog gemensamt initiativet till en FN-konferens - "The Ocean Conference" - för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030. Konferensen ägde rum i New York den 5-9 juni 2017. Ett av målen konferensen var att länder och andra aktörer gör frivilliga åtaganden som bidrar till att mål 14 om hållbara hav i FN:s Agenda 2030 och dess delmål uppnås.

Under våren 2018 har vi på uppdrag av regeringen gjort en sammanställning av de svenska frivilliga åtaganden Pdf, 1.1 MB. gjorda av svenska aktörer, enskilt eller i samarbete med andra. Vi kan konstatera att alla 51 åtaganden har i olika grad påbörjat sitt arbete. Eftersom syftet med åtagandena skiljer sig ganska mycket åt samt att de spänner över en lång tidsperiod så är det svårt att bedöma om de kommer att kunna uppnå sina mål. I sammanställningen ingår också av de frivilliga åtaganden som regeringen rapporterat vid Our Ocean konferensen på Malta i oktober 2017 liksom de svenska åtaganden som presenterades på UNEA-3 mötet i december 2017.

Mer information om respektive åtagande finns att läsa på havskonferensens hemsida

Lista: Åtagande där svenska regeringen ansvarar eller deltar Pdf, 60.9 kB.

Publicerad: 2018-06-08
Sidansvarig: Webbredaktion