NORSAIC

Havs- och vattenmyndigheten deltar i NORSAIC - ett europeiskt samarbete för bättre havsplanering och samverkan mellan länder runt Nordsjön. Målet är möta och motverka klimatförändringar genom att bidra till en levande, livskraftig och hållbar Nordsjöregion.

Projektmål

Planera inför framtiden

Framtidssäkra havsplaneringsprocessen genom ta fram visioner och strategier för att utveckla och implementera havsplaneringselement som kan möta ett förändrat klimat i Nordsjöregionen.

Innovationskapacitet

Att skapa förutsättningar för innovationskapacitet genom att sammanföra myndigheter som arbetar med havsplanering, regionala och lokala representanter och forskningsinstitutioner. Målsättningen är att gemensamt utforma innovativa tillvägagångssätt och verktyg för att hantera kumulativa effekter av olika havsaktiviteter, samexistens mellan olika intressen samt interaktionen mellan hav och land.

Utökat samarbete

Bygga upp en gemensam kapacitet för långsiktig planering av Nordsjöregionen, användandet av innovationskapacitet, utbyte av kunskap och gemensamt lärande.

Projektet pågår mellan 1/5 2023 och 30/4, 2026.

Läs mer på NORSAIC:s webbsida.

Publicerad: 2023-12-18
Sidansvarig: Webbredaktion