Vattenmiljöenheten

Hitta på sidan

Enheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten.

Enheten ansvarar för:

 • föreskrifter, vägledningar och Sveriges rapportering för genomförandet av vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och vattendirektivet
 • samordning av vattenmyndigheterna
 • samordning av myndighetens rapportering med anledning av genomförande av de åtgärder som följer av åtgärdsprogram under vattenförvaltningsförordningen
 • vägledning till stöd för åtgärdsarbete i sjöar, vattendrag och kust för att minska negativa effekter av närsaltsbelastning och miljöfarliga ämnen
 • frågor som rör jordbrukets påverkan på vattenmiljön och genomförandet av CAP (EU:s gemensamma jordbrukspolitik) och regeringsuppdraget CAP miljöeffekter
 • frågor som rör urban utveckling och vattenmiljön
 • vägledning till stöd för avrinningsområdesvis vattenresursförvaltning
 • föreskrifter och vägledningar om badvatten enligt badvattenförordningen
 • beredning och samordning av frågor om lokala vattenvårdsprojekt enligt LOVA-förordningen
 • samordning av Sveriges deltagande i det EU-gemensamma vägledningsarbetet (Common implementation strategy - CIS) kopplat till vattendirektivet
 • arbete enligt förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Signild Nerheimsignild.nerheim@havochvatten.sesignerEnhetschefAvdelningen för vattenförvaltning010-6986196Vattenförvaltning, vattendirektivet, miljökvalitetsnormer, ekologisk status, bedömningsgrunder, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning, påverkansanalys, interkalibrering, övergödning070-08985286196Vattenmiljöenheten+46106986196Signild Nerheim. Enhetschef.
Visa eller dölj information Robert Almstrandrobert.almstrand@havochvatten.serobalmUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986198Övergödning6198Vattenmiljöenheten+46106986198
Visa eller dölj information Elisabeth Anderbergelisabeth.anderberg@havochvatten.seelandeUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986139Områdesskydd, skyddade naturområden, naturreservat, nationalpark, Helcom MPA, Ospar MPA, Natura 20006139Vattenmiljöenheten+46106986139
Visa eller dölj information Johanna Andreassonjohanna.andreasson@havochvatten.sejohandUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986180Miljöekonomi, samhällsekonomisk konsekvensanalys, vattenförvaltning6180Vattenmiljöenheten+46106986180
Visa eller dölj information Anna Ekanna.ek@havochvatten.seannaekUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986048Övergödning, lokalt åtgärdsarbete, åtgärdssamordnare, pilotområden, WaterCoGovernance, water drive, lokalt engagemang för vatten, LEVA, verktyg för bättre vatten6048Vattenmiljöenheten+46106986048
Visa eller dölj information Ylva Engwallylva.engwall@havochvatten.seylvengUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986291Åtgärdsprogram för havsmiljödirektivet, havsmiljöförvaltning6291Vattenmiljöenheten+46106986291
Visa eller dölj information Ema Gladema.glad@havochvatten.seemaglaUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986265EU-bad, vägledning EU-bad, badvattendirektivet, badvattenförordningen, föreskrift EU-bad, ansvar för funktionsbrevlådan badvatten@havochvatten.se , svenska badvattenrapporten, rapportering av badvattendata till EU, webbinformation badvatten, användarhandledning Badplatsen.6265Vattenmiljöenheten+46106986265
Visa eller dölj information Lina Gunnarsson Kearneylina.gunnarssonkearney@havochvatten.selingunUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986337Miljögifter, vattendirektivet, SFÄ6337Vattenmiljöenheten+46106986337
Visa eller dölj information Henrik Gustafssonhenrik.gustafsson@havochvatten.sehengusUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986381Utredare6381Vattenmiljöenheten+46106986381
Visa eller dölj information Hanna Gustavssonhanna.gustavsson@havochvatten.sehangusUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986320Vattenförvaltning, övergödning, Life IP Rich waters6320Vattenmiljöenheten+46106986320
Visa eller dölj information Anneli Harlénanneli.harlen@havochvatten.seanharlUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986137Vattenförvaltning, vattendirektivet, internationell vattenförvaltning, miljökvalitetsnormer, ekologisk status, åtgärdsprogram för vattenförvaltning, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning, klimatanpassning6137Vattenmiljöenheten+46106986137
Visa eller dölj information Josefin Hjortjosefin.hjort@havochvatten.sejoswalUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986082Jordbruk, Cap:s miljöeffekter, landsbygdsprogram, PA Nutri, nitratdirektivet, östersjöstrategi, vattenbruksrådet6082Vattenmiljöenheten+46106986082
Visa eller dölj information Annika Johanssonannika.johansson@havochvatten.seannijoUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986145Vattenbruk, Vattenförvaltning6145Vattenmiljöenheten+46106986145
Visa eller dölj information Fredrik Nordwallfredrik.nordwall@havochvatten.sefrenorUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986017Grip on Life, temaledning, fysisk restaurering, vattenförvaltning, vattendirektivet, miljökvalitetsnormer, ekologisk status, bedömningsgrunder, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning, påverkansanalys, interkalibrering, övergödning6017Vattenmiljöenheten+46106986017
Visa eller dölj information Jonas Svenssonjonas.svensson@havochvatten.sejonsveUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986022Vattenförvaltning, vattendirektivet, miljökvalitetsnormer, ekologisk status, bedömningsgrunder, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning, påverkansanalys, interkalibrering, övergödning6022Vattenmiljöenheten+46106986022
Visa eller dölj information Ann-Karin Thorénann-karin.thoren@havochvatten.seannthoUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986078Vattenförvaltning, vattendirektivet, internationell vattenförvaltning, åtgärdsprogram, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning, rapportering av vattenförvaltningen6078Vattenmiljöenheten+46106986078
Visa eller dölj information Katarina Vartiakatarina.vartia@havochvatten.sekatvarUtredareAvdelningen för vattenförvaltning010-6986601Vattenförvaltning, vattendirektivet, miljökvalitetsnormer, undantag, kraftigt modifierade vatten, föreskrifter vattenförvaltning, vägledning vattenförvaltning6601Vattenmiljöenheten+46106986601

Listan över medarbeterare hämtas...

Publicerad: 2020-09-02
Uppdaterad: 2019-09-11
Sidansvarig: Webbredaktion