Samrådsversion av indikatorfaktablad

Här hittar du samrådsversion av uppdaterade indikatorfaktablad med detaljerade beskrivningar av metoder och tröskelvärden.

Havs- och vattenmyndigheten kommer att uppdatera föreskrifterna HVMFS 2012:18 om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. Förslaget och information om hur du svarar på remissen hittar du på sidan Remiss om Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2024:XX om ändring i föreskrifterna HVMFS 2012:18.

Samrådsversion av indikatorfaktablad

Publicerad: 2023-10-13
Uppdaterad: 2024-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion