Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Informationsblad - Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar

InformationsbladPDF

Naturgrus är en ändlig resurs som är viktig för vattenförsörjningen. Bland Sveriges miljökvalitetsmål ingår omställning från naturgrus till bergkross där så är möjligt (Grundvatten av god kvalitet).

Syftet med informationsbladet är att förenkla och kvalitetssäkra användningen av bergkrossmaterial i sam­band med byggande av markbaserade avloppsanläggningar så att bergkross på ett ändamålsenligt sätt, på sikt, kan ersätta naturgrus.

Målet är att informationsbladet ska redogöra för tekniska rekommendationer vid användning av bergkrossmaterial i markbaserade avloppsanläggningar samt förväntade skillnader jämfört med naturgrusbaserade system.

Informationsbladet ska fungera som ett hjälpverktyg som miljöinspektörer kan använda vid rådgivning och tillstånds­prövning samt som anvisning för bergmaterialindustrin och de entreprenörer som bygger markbäddar.

Informationsbladets rekommendationer gäller i första hand för användande av bergkross som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening.

Rekommendationerna kan även följas när bergkross används som förstärkningslager i infiltrationsanläggningar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2016-06-30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen