Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning (Hm)

Enheten deltar i miljöprövningar som gäller frågor för havs- och vattenmiljön eller fisket samt arbetar med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden.

Enheten ansvarar för:

 • myndighetens deltagande i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för vattenmiljön, havsmiljön eller fisket
 • remisser från regeringskansliet, mark- och miljödomstolar eller andra myndigheter i frågor som rör miljöprövningar, vattenmiljön och havsmiljön
 • samverkan med Naturvårdsverket (NV), Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelserna i frågor som rör miljöprövningar
 • ärenden rörande dumpningsdispenser
 • åtgärder för att i samband med prövning och tillsyn minska negativa effekter av fysisk påverkan
 • andra frågor enligt gränsälvöverenskommelsen mellan Sverige och Finland än om fiske och utlämnande av allmän handling; främst i HaV:s egenskap av bevakningsmyndighet
 • tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden
 • frågor om skydd av dricksvattenresurser
 • frågor som rör VA-sektorn
 • samordna miljöanpassning av vattenkraften
 • beredning av ansökningar om bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom enhetens sakområde

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Pia Almbringpia.almbring@havochvatten.sepiaalmUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986857Tillsynsvägledning, Miljökvalitetsnormer för vatten, Tillämpning av miljökvalitetsnormer, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, ESBO-samråd och Gränsälvsöverenskommelsen, Miljöfarlig verksamhet, Dricksvatten, Vattenskyddsområde6857Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986857
Visa eller dölj information Bodil Aronsson Forsbergbodil.aronssonforsberg@havochvatten.sebodaroUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986273Tillsynsvägledning; Enskilda avlopp, Små avlopp, Effektiv tillsyn6273Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986273
Visa eller dölj information Carina Blidcarina.blid@havochvatten.secarbliUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986041Miljöprövning, Miljöbalksärenden, Tillståndsprövning6041Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986041
Visa eller dölj information Niklas Edvinssonniklas.edvinsson@havochvatten.senikedvUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986189Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Muddring, Gruvor, Hamnar, Vindkraft6189Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986189
Visa eller dölj information Åsa Gunnarssonasa.gunnarsson@havochvatten.seasagunUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986035Tillsynsvägledning; Enskilda avlopp, Små avlopp, Effektiv tillsyn6035Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986035
Visa eller dölj information Malin Hemmingssonmalin.hemmingsson@havochvatten.semalhemUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986184Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Muddring, Hamnar, Vindkraft, Bryggor, ESBO-samråd6184Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986184
Visa eller dölj information Susanna Hogdinsusanna.hogdin@havochvatten.sesushogTillförordnad enhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986028Tillsynsvägledning; Vattenskyddsområden, Riksintresse vattenförsörjning, Vattentäkt, Skydd av dricksvatten, GMO, Bekämpningsmedel, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning6028Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986028Susanna Hogdin. Tillförordnad enhetschef.
Visa eller dölj information Olivia Langhamerolivia.langhamer@havochvatten.seolilanUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986217Tillsynsvägledning, Vattenverksamhet, Vattenkraft, Dammar, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning6217Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986217
Visa eller dölj information Margareta Lundin Ungermargareta.lundinunger@havochvatten.semarlunUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986121Avloppsreningsverk, Riksintresse vattenförsörjning, Skydd av dricksvatten, Vattenskyddsområde, Vattentäkt, VA-planering, Vattenförsörjningsplanering, Dricksvattenstöd6121Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986121
Visa eller dölj information Anna-Karin Rasmussenanna-karin.rasmussen@havochvatten.seannrasUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986109Tillsynsvägledning; Vattenskyddsområden, Grundvatten, Vattenuttag, Vattenverksamhet, Vattentäkt, Skydd av dricksvatten, Bekämpningsmedel, Miljöbalksärenden, Tillståndsprövning6109Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986109
Visa eller dölj information Anders Skarstedtanders.skarstedt@havochvatten.seandskaUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986335Tillsynsvägledning, Vattenverksamhet, Vattenkraft, Dammar, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning6335Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986335
Visa eller dölj information Lennart Sorbylennart.sorby@havochvatten.selensorVerksamhetsutvecklareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986013Verksamhetsutveckling, Vattenförvaltning, Havsförvaltning6013Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986013
Visa eller dölj information Annika Svenssonannika.svensson@havochvatten.seannsveUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986126Tillsynsvägledning, Vattenverksamhet, Vattenkraft, Dammar, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning6126Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986126
Visa eller dölj information Lena Thulin Platelena.thulinplate@havochvatten.seletplaUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986030Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; vattenuttag6030Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning+46106986030

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation