Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning (Hm)

Enheten deltar i miljöprövningar som gäller frågor för havs- och vattenmiljön eller fisket samt arbetar med tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden.

Enheten ansvarar för:

 • myndighetens deltagande i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för vattenmiljön, havsmiljön eller fisket
 • remisser från regeringskansliet, mark- och miljödomstolar eller andra myndigheter i frågor som rör miljöprövningar, vattenmiljön och havsmiljön
 • samverkan med Naturvårdsverket (NV), Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelserna i frågor som rör miljöprövningar
 • ärenden rörande dumpningsdispenser
 • åtgärder för att i samband med prövning och tillsyn minska negativa effekter av fysisk påverkan
 • andra frågor enligt gränsälvöverenskommelsen mellan Sverige och Finland än om fiske och utlämnande av allmän handling; främst i HaV:s egenskap av bevakningsmyndighet
 • tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen inom myndighetens ansvarsområden
 • frågor om skydd av dricksvattenresurser
 • frågor som rör VA-sektorn
 • samordna miljöanpassning av vattenkraften
 • beredning av ansökningar om bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom enhetens sakområde

Medarbetare

 • Malin Aarsrud. Utredare. Malin AarsrudUtredareArbetsområde:
  Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Muddring, Hamnar, Miljöfarlig verksamhet; Vindkraft, Gruvor
  Tel: 010-6986241
  Skicka e-post till Malin
 • Pia Almbring. Utredare. Pia AlmbringUtredareArbetsområde:
  Tillsynsvägledning, Miljökvalitetsnormer för vatten, Tillämpning av miljökvalitetsnormer, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, ESBO-samråd och Gränsälvsöverenskommelsen, Miljöfarlig verksamhet, Dricksvatten, Vattenskyddsområde
  Tel: 010-6986857
  Skicka e-post till Pia
 • Malin Hemmingsson. Utredare. Malin HemmingssonUtredareArbetsområde:
  Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Muddring, Hamnar, Vindkraft, Bryggor, ESBO-samråd
  Tel: 010-6986184
  Skicka e-post till Malin
 • Susanna Hogdin. Utredare. Susanna HogdinUtredareArbetsområde:
  Tillsynsvägledning; Vattenskyddsområden, Riksintresse vattenförsörjning, Vattentäkt, Skydd av dricksvatten, GMO, Bekämpningsmedel, Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning
  Tel: 010-6986028
  Skicka e-post till Susanna
 • Annika Johansson. Utredare. Annika JohanssonUtredareArbetsområde:
  Tillsynsvägledning, Miljökvalitetsnormer för havsförvaltning, Fiske och vattenbruk, Miljöprövning, Miljöbalksärenden, Tillståndsprövning
  Tel: 010-6986145
  Skicka e-post till Annika
 • Margareta Lundin Unger. Utredare. Margareta Lundin UngerUtredareArbetsområde:
  Avloppsreningsverk, Riksintresse vattenförsörjning, Skydd av dricksvatten, Enskilda avlopp, Små avlopp, Vattenskyddsområde, Vattentäkt, VA-planering, Läkemedel
  Tel: 010-6986121
  Skicka e-post till Margareta
 • Inger Poveda Björklund. Utredare. Inger Poveda BjörklundUtredareArbetsområde:
  Miljöbalksärenden, Miljöprövning, Tillståndsprövning, Vattenverksamhet; Vattenkraft, Vattenreglering, Vattenavgift, Fiskeavgift, Omprövning, Biologisk återställning
  Tel: 010-6986119
  Skicka e-post till Inger

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2017-12-27

Sidansvarig: Webbredaktionen