Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd (Hb)

Enheten arbetar med skydd av naturtyper och arter samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

Enheten ansvarar för:

 • skydd av naturtyper och arter samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav
 • områdesskydd av marina och limniska naturmiljöer
 • frågor om EU:s habitat- och fågeldirektiv, Natura 2000, BSPA, MPA
 • genomförandet av konventioner inom enhetens ansvarsområde; CBD, Bern, Bonn, Cites, Barlastkonventionen, Ramsar, CCAMLR, BSTA, Barentshavkonventionen samt arbetet med Arktiska rådet, särskilt PAME.
 • fiskevård enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården
 • vägledning och insatser för hotade arter samt åtgärdsarbete och regelverk rörande främmande arter
 • samordning av arbetet med marina däggdjur och fåglar, exempelvis förvaltningsplaner för säl och skarv
 • beredning av åtgärder för att minska negativa effekter av försurning
 • beredning av frågor om kalkning av sjöar och vattendrag
 • fördelning av fiskeavgifts- och villkorsmedel
 • åtgärdsarbete som rör fysisk påverkan inklusive biologisk återställning och restaurering och frågor om grön och blå infrastruktur
 • beredning av ansökningar om bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom enhetens sakområde
 • beredning av frågor som rör bidrag enligt förordningen om kalkning
 • beredning av frågor som rör bidrag enligt förordning om fiskevård

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Elisabeth Anderbergelisabeth.anderberg@havochvatten.seelandeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986139Områdesskydd, Skyddade naturområden, Naturreservat, Nationalpark, Helcom MPA, Ospar MPA, Natura 20006139Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986139
Visa eller dölj information Ingemar Anderssoningemar.andersson@havochvatten.seingandUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986246Restaurering, Återställning, Grundområden, Biologisk mångfald, Grön infrastruktur, Fysisk påverkan, Naturvärdesbedömning6246Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986246
Visa eller dölj information Erik Boströmerik.bostrom@havochvatten.seeribosUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986358Kalkning, Försurning, Kalkning av sjöar och vattendrag6358Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986358
Visa eller dölj information Michael Diemermichael.diemer@havochvatten.semicdieUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986153Utredare6153Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986153
Visa eller dölj information Mårten Gustafssonmarten.gustafsson@havochvatten.semargusHandläggareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-69861926192Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986192
Visa eller dölj information Hedvig Hogforshedvig.hogfors@havochvatten.sehehogfUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986316Områdesskydd, Skyddade naturområden, Marina naturreservat, Naturvärdesbedömning, Mosaic, Ekosystembaserad adaptiv förvaltning, Uppföljning6316Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986316
Visa eller dölj information Thomas Johanssonthomas.johansson@havochvatten.sethjohaProjektutvecklareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986019Pan Baltic Scope, Tre Skärgårdar, Kustresursutveckling, Swam Ocean6019Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986019
Visa eller dölj information Anna Karlssonanna.karlsson@havochvatten.seannkarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986392Biologisk mångfald, Art- och habitatdirektivet, OSPAR, Hotade arter och habitat, Natura 2000, Uppföljning6392Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986392
Visa eller dölj information Jenny Landinjenny.landin@havochvatten.sejenlanUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986283Kalkning av sjöar och vattendrag, Kalkningsverksamhet, FörsurningEnheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986283
Visa eller dölj information Jessica Nilssonjessica.nilsson@havochvatten.sejesnilUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986215Arktis, PAME, Antarktis, CCAMLR, Konventionen för biologisk mångfald (CBD)6215Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986215
Visa eller dölj information Pia Norlingpia.norling@havochvatten.sepianorUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986097Konventionen om biologisk mångfald (CBD), Antarktis, CCAMLR, Arktis, Internationellt utvecklingsarbete, Marin biologisk mångfald6097Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986097
Visa eller dölj information Mia Olaussonmia.olausson@havochvatten.semiaolaEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986003Enhetschef Hb, Områdesskydd, Restaurering, Kalkning, Hotade arter, Främmande arter, Fiskevård, Biologisk mångfald, Friluftsliv, ÅGP072-00960036003Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986003Mia Olausson. Enhetschef.
Visa eller dölj information Lena Tingströmlena.tingstrom@havochvatten.selentinUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986091Områdesskydd, Skyddade naturområden, Naturreservat, Nationalpark, Ospar Marine Protected Areas (MPA), Fiskereglering i marina skyddade områden, Adaptiv förvaltning, Natura 20006091Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986091
Visa eller dölj information Erik Törnblomerik.tornblom@havochvatten.seertornUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986092Områdesskydd, Skyddade naturområden, Naturreservat, Nationalpark, Databasen Värdefulla vatten, Ramsar, Strandskydd, Natura 20006092Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986092
Visa eller dölj information Susanne Vikersusanne.viker@havochvatten.sesusvikUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986076Biologisk mångfald, Artskydd, Hotade arter, Säl, Tumlare, CMS, ASCOBANS, MoU Sharks, CITES, HELCOM Seal6076Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986076
Visa eller dölj information Erik Årnfelterik.arnfelt@havochvatten.seeriarnUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986046Restaurering, Återställning sjöar och vattendrag, Databasen Åtgärder i vatten, Databasen Biotopkartering, Restaureringshandbok6046Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986046

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation