Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd (Hb)

Enheten arbetar med skydd av naturtyper och arter samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

Enheten ansvarar för:

 • skydd av naturtyper och arter samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav
 • områdesskydd av marina och limniska naturmiljöer
 • frågor om EU:s habitat- och fågeldirektiv, Natura 2000, BSPA, MPA
 • genomförandet av konventioner inom enhetens ansvarsområde; CBD, Bern, Bonn, Cites, Barlastkonventionen, Ramsar, CCAMLR, BSTA, Barentshavkonventionen samt arbetet med Arktiska rådet, särskilt PAME.
 • fiskevård enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården
 • vägledning och insatser för hotade arter samt åtgärdsarbete och regelverk rörande främmande arter
 • samordning av arbetet med marina däggdjur och fåglar, exempelvis förvaltningsplaner för säl och skarv
 • beredning av åtgärder för att minska negativa effekter av försurning
 • beredning av frågor om kalkning av sjöar och vattendrag
 • fördelning av fiskeavgifts- och villkorsmedel
 • åtgärdsarbete som rör fysisk påverkan inklusive biologisk återställning och restaurering och frågor om grön och blå infrastruktur
 • beredning av ansökningar om bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom enhetens sakområde
 • beredning av frågor som rör bidrag enligt förordningen om kalkning
 • beredning av frågor som rör bidrag enligt förordning om fiskevård

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Elisabeth Anderbergelisabeth.anderberg@havochvatten.seelandeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986139Områdesskydd, Marina naturreservat, Marina skyddade områden, Helcom Baltic Sea Protected Areas, Ospar Marine Protected Areas, biologisk mångfald076-53861396139Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986139
Visa eller dölj information Ingemar Anderssoningemar.andersson@havochvatten.seingandUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986246Restaurering, Återställning, Grundområden, Biologisk mångfald, Grön och blå infrastruktur070-53404286246Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986246
Visa eller dölj information Susanne Erikssonsusanne.eriksson@havochvatten.sesuerikUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986310Invasiva arter, Artskydd, Biologisk mångfald070-46407316310Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986310
Visa eller dölj information Anna Karlssonanna.karlsson@havochvatten.seannkarUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986392Biologisk mångfald, Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Art- och habitatdirektivet, OSPAR, Hotade arter och habitat076-53862926392Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986392
Visa eller dölj information Jenny Landinjenny.landin@havochvatten.sejenlanUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986283Utredare på Hb-enheten070-6856283Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986283
Visa eller dölj information Jessica Nilssonjessica.nilsson@havochvatten.sejesnilUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986215Arktis, PAME, Antarktis, CCAMLR, Konvention för biologisk mångfald (CBD)076-53862156215Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986215
Visa eller dölj information Pia Norlingpia.norling@havochvatten.sepianorUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986097Konventionen om biologisk mångfald (CBD), Antarktis, CCAMLR, Internationellt utvecklingsarbete, Marin biologisk mångfald076-53860976097Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986097
Visa eller dölj information Lena Tingströmlena.tingstrom@havochvatten.selentinUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986091Områdesskydd, Marina naturreservat, Marina skyddsområden, Helcom Baltic Sea Protected Areas, Ospar Marine Protected Areas076-53860916091Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986091
Visa eller dölj information Erik Törnblomerik.tornblom@havochvatten.seertornUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986092Områdesskydd av sjöar och vattendrag, Limniskt inriktade naturreservat , Databasen Värdefulla vatten, Strandskydd, Ramsar076-53860926092Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986092
Visa eller dölj information Susanne Vikersusanne.viker@havochvatten.sesusvikUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986076Biologisk mångfald, Artskydd, Hotade arter, Säl, Tumlare, CMS073-08979676076Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986076
Visa eller dölj information Erik Årnfelterik.arnfelt@havochvatten.seeriarnUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986046072-85760466046Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd+46106986046

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2017-12-27

Sidansvarig: Webbredaktionen