Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd (Hb)

Enheten arbetar med skydd av naturtyper och arter samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

Enheten ansvarar för:

 • skydd av naturtyper och arter samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav
 • områdesskydd av marina och limniska naturmiljöer
 • frågor om EU:s habitat- och fågeldirektiv, Natura 2000, BSPA, MPA
 • genomförandet av konventioner inom enhetens ansvarsområde; CBD, Bern, Bonn, Cites, Barlastkonventionen, Ramsar, CCAMLR, BSTA, Barentshavkonventionen samt arbetet med Arktiska rådet, särskilt PAME.
 • fiskevård enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården
 • vägledning och insatser för hotade arter samt åtgärdsarbete och regelverk rörande främmande arter
 • samordning av arbetet med marina däggdjur och fåglar, exempelvis förvaltningsplaner för säl och skarv
 • beredning av åtgärder för att minska negativa effekter av försurning
 • beredning av frågor om kalkning av sjöar och vattendrag
 • fördelning av fiskeavgifts- och villkorsmedel
 • åtgärdsarbete som rör fysisk påverkan inklusive biologisk återställning och restaurering och frågor om grön och blå infrastruktur
 • beredning av ansökningar om bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom enhetens sakområde
 • beredning av frågor som rör bidrag enligt förordningen om kalkning
 • beredning av frågor som rör bidrag enligt förordning om fiskevård

Medarbetare

 • Elisabeth Anderberg. Utredare. Elisabeth AnderbergUtredareArbetsområde:
  Områdesskydd, Marina naturreservat, Marina skyddade områden, Helcom Baltic Sea Protected Areas, Ospar Marine Protected Areas, biologisk mångfald
  Tel: 010-6986139
  Skicka e-post till Elisabeth
 • Sofia Brockmark. Utredare. Sofia BrockmarkUtredareArbetsområde:
  Främmande och hotade arter, Artskydd/CITES, Utsättning och flyttning av fisk FIFS 2011:13, Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)
  Tel: 010-6986581
  Skicka e-post till Sofia
 • Anna Karlsson. Utredare. Anna KarlssonUtredareArbetsområde:
  Biologisk mångfald, Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Art- och habitatdirektivet, OSPAR, Hotade arter och habitat
  Tel: 010-6986392
  Skicka e-post till Anna
 • Lena Tingström. Utredare. Lena TingströmUtredareArbetsområde:
  Områdesskydd, Marina naturreservat, Marina skyddsområden, Helcom Baltic Sea Protected Areas, Ospar Marine Protected Areas
  Tel: 010-6986091
  Skicka e-post till Lena
 • Erik Törnblom. Utredare. Erik TörnblomUtredareArbetsområde:
  Limniskt områdesskydd, Uppföljning i skyddade områden, Ramsar, Grön och blå infrastruktur, Strandskydd, Nationalparker
  Tel: 010-6986092
  Skicka e-post till Erik
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2017-12-27

Sidansvarig: Webbredaktionen