Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rutin Statistik Styrdokument

Arbetet med officiell statistik

Här har vi samlat den information som du i övrigt behöver för ditt arbete med den officiella statistiken.

Havs- och vattenmyndigheten är en av 27 myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige.

Vi har ansvaret för Sveriges officiella statistik inom områdena Fiske samt Havs- och vattenmiljö. Vi ansvarar för att statistiken inom vårt område är objektiv, att den görs allmänt tillgänglig och att den följer de uppsatta kvalitetskriterierna i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) samordnar det statliga statistiksystemet i Sverige.

Inriktningen för vår officiella statistik är att:

  1. den ska ge information som är av allmänt intresse om tillståndet och trender för vår havs- och vattenmiljö. Den ska också ge information om påverkan på och nyttjandet av vår havs- och vattenmiljö.
  2. den bör kunna användas som ett underlag för den svenska miljö- och fiskepolitiken, såsom miljömålsarbetet.
  3. all europeisk statistik som nämns i Eurostats arbetsprogram bör i normalfallet vara officiell statistik (berör statistikområde Fiske).
  4. det ska vara tydligt vad som är officiell statistik av all den statistik som Havs- och vattenmyndigheten producerar.

Samordningen sköts av enheten för forskning och miljömål.

Vi har ingen specifik kvalitetspolicy för den officiella statistiken, då vi istället följer myndighetens värdegrund.

Här har vi samlat den information som du i övrigt behöver för ditt arbete med den officiella statistiken.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rutin Statistik Styrdokument