Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenförvaltning Vägledning

En förvaltningsplan för varje vattendistrikt

En förvaltningsplan beskriver hur vattnen mår, vilka mål som fastställts och vilka behov det finns av åtgärder samt hur man har arbetat med samverkan. Man kan se förvaltningsplanen som en arbetsplan och verksamhetsberättelse.

Förvaltningsplaner för vatten

Förvaltningsplanerna för vattenmiljön i varje distrikt hittar du via Vattenmyndigheternas hemsida.

En förvaltningsplan ger en övergripande bild av hur vattnen i ett vattendistrikt mår. Den beskriver också vilka miljökvalitetsnormer som gäller, vilka åtgärder som behövs och hur miljötillståndet övervakas.

Förvaltningsplanen ska revideras vart sjätte år och sammanfattar det arbete med övervakning, statusklassificering av yt- och grundvatten, utformning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som har bedrivits inom vattenförvaltningscykeln. Den visar också hur samverkan har genomförts. Sammanfattningen omfattar såväl arbetsmetodik som resultat.

Vad en förvaltningsplan ska innehålla regleras i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen). Hur förvaltningsplaner ska redovisas framgår av föreskriften HVMFS 2015:34. Se även remissen om HVMFS 2015:34.

En verksamhetsberättelse som också pekar ut riktningen

Förvaltningsplanen kan ses som en verksamhetsberättelse i rullande 6-åriga cykler och ett sätt att ge underlag för myndigheters planering samt att informera och rapportera om vattenförvaltningen i distriktet. Planen pekar också ut riktningen på det fortsatta arbetet.

Resultat av statusklassningar och gällande miljökvalitetsnormer finns även tillgängliga via databasen VISS och kan användas inom till exempel kommunal planering och inom myndigheternas tillståndsprövning, tillsyn och rådgivning.

Havs- och vattenmyndigheten rapporterar till EU-kommissionen

Det är vattenmyndigheten (vattendelegationen) i respektive vattendistrikt som beslutar om förvaltningsplanen. Havs- och vattenmyndigheten ska samordna och vägleda utformningen av vattendistriktens förvaltningsplaner och rapportera dem till EU-kommissionen.

Utsikt över sjö.

Samråd

Samråd kring förslag till andra periodens förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, för Sveriges fem vattendistrikt hölls mellan den 1 november 2014 till den 30 april 2015.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenförvaltning Vägledning

Publicerad: 2014-03-04

Sidansvarig: Webbredaktionen