Havs- och vatten­myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) om förvaltnings­planer och åtgärds­program för ytvatten enligt vatten­förvaltnings­förordningen (2004:660)

Bemyndigande: 3 kap. 4 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 10 § och 9 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

Ikraftträdande: 2016-01-15

Ändringsversioner
Ändringar  

1

HVMFS 2019:27 Pdf, 186.3 kB.

Ändring: rubriken, 1–7, 9, 11, 13, 15 §§ och bilaga 1

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2015:34) om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ikraftträdande: 1 januari 2020


HVMFS 2015:34 Pdf, 51.7 kB.

Ursprunglig utgåva.

Ikraftträdande: 15 januari 2016

 

Publicerad: 2015-12-21
Uppdaterad: 2020-01-01
Sidansvarig: Webbredaktion