Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Kattegatt Redskap Regler Skagerrak Östersjön

Regler för märkning och utmärkning av fiskeredskap

Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna skall märkas ut.

Fiskeregler

Läs vad som gäller för dig på vår sida med fiskeregler.

Här anges allmänna regler som omfattar ett flertal redskap som är vanliga vid fritidsfiske.

Märkning och utmärkning av fiskeredskap

 • Reglerna ger möjlighet att avgöra vem som använder redskapen, om de är utsatta nära vattenytan eller vid bottnen och i vilken riktning de är utsatta.
 • Reglerna skapar en enhetlig och tydlig utmärkning av fiskeredskap.
 • Reglerna omfattar hela den svenska kuststräckan från stranden ut till den ekonomiska zonens yttre gräns (mittlinjen) samt sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.
 • För fiske utanför 12 nautiska mil från baslinjerna gäller ytterligare bestämmelser beslutade av EU.

Överseglingsbara redskap kortare än 300 meter

Överseglingsbara redskap, kortare än 300 meter och utsatta inomskärs får utmärkas med en fiskekula i vardera änden. Denna utmärkning är framförallt avsedd för kortare garn, nät, enstaka tinor, mjärdar och ryssjelänkar. Alternativt får dessa redskap utmärkas med vakare för att synas bättre.

Överseglingsbara redskap längre än 300 meter

Vakare som utmärker ytstående redskap kall alltid vara försedda med klotformad radarreflektor utomskärs och inomskärs där sjötrafik normalt förekommer. I övriga fall inomskärs skall toppklot användas. Toppklot/radarreflektor visar att redskapet är utsatt nära vattenytan och att båtar måste passera runt redskapet. Exempel: sillgarn, strömmingsskötar, makrillgarn, laxgarn.

Ytstående redskap

Överseglingsbara redskap, längre än 300 meter skall utmärkas med vakare i vardera änden. Redskapen skall vara möjliga att passera över utan att båtar som normalt förekommer inom området fastnar i eller gör åverkan på redskapet. Exempel: flundregarn, skäddegarn, torskgarn.

Fasta fiskeredskap

Vakare som markerar fasta redskap eller vattenbruksanläggningar skall ha en höjd av minst 2 meter ovanför vattenytan, ett gult kryss som topptecken, en eller två flaggor och i vissa fall vara försedda med ljus. Allt fiske närmare än 100 meter från redskapet/vattenbruksanläggningen är förbjudet.

Det här innebär märkning i korthet

 • Märkningen skall göras på ett varaktigt sätt och placeras på vakare eller fiskekula och visa vem som använder fiskeredskapet.
 • Märkningen skall utgöras av namn och adress eller namn och telefonnummer eller särskilt registreringsnummer som tillhandahålles av länsstyrelsen. Vid fiske i sjön Vänern får märkning endast ske med särskilt registreringsnummer som utfärdas av Länsstyrelsen i Värmlands län.
 • Redskap som används av fritidsfiskare skall dessutom vara märkta med stora bokstaven F, och den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt skall märka med stora bokstäverna ER.
 • Märkningen skall möjliggöra kontroll av att de begränsningar i redskapsanvändningen som gäller för olika kategorier fiskande inte överskrids.
 • Av märkningen skall framgå vem som använder redskapet. Det innebär att det inte är tillåtet att bedriva fiske åt någon annan person med redskap som har denna persons märkning.
 • Flera personer som är närvarande vid både sättning och vittjning av redskap får hjälpas åt med dessa.
 • Den som genom märkningen anges som användare av redskapet förutsätts kunna hantera detta själv och skall kunna visa det vid kontroll.
 • Märkningsskyldigheten innebär att redskap ej får märkas eller kopplas ihop så att tveksamhet uppstår om vem som använder redskapet.

Det här innebär utmärkning i korthet

 • Vakare i ostsektorn skall vara försedd med en flagga och en ljusreflex och vakare i västsektorn med två flaggor och två ljusreflexer.
 • En vakare som markerar ytstående redskap skall vara försedd med ett toppklot.
 • Mellanvakare skall användas på minst var 600:e meter inomskärs och på minst varje nautisk mil utomskärs. Mellanvakare skall förses med vit flagga.
 • Vakare skall utomskärs ha en höjd av minst 2 meter och i övriga vatten minst 1,2 meter ovanför vattenytan. Den får inte vara röd eller grön.
 • En fiskekula skall vara klotformad med en diameter av minst 15 cm och röd, orange, gul eller vit.
 • Flaggorna på redskapets ändvakare skall ha samma färg (mellanvakare se ovan). Flaggorna skall vara fyrkantiga med en sida av minst 40 cm för 2-metersvakare och minst 25 cm för övriga vakare.
 • Ett toppklot på ytstående redskap skall vara minst 25 cm i diameter och försett med ljusreflex. Klotet får inte vara rött eller grönt.
 • Linan mellan vakare och redskap skall vara av sjunkande material eller nedtyngd.
 • Ljusutmärkning. Skagerak: Alla redskap utanför 4 nautiska mil. Kattegatt: Alla redskap utanför 3 nautiska mil. Östersjön: Alla ytstående redskap utanför 4 nautiska mil. Fasta redskap där ljusutmärkning är ett krav i tillståndet.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Kattegatt Redskap Regler Skagerrak Östersjön

Publicerad: 2015-07-08

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Joakim Jacobzon