Fartyg med särskilt tillstånd för fiske med torskfångande redskap i västra Östersjön

Här finns en lista med aktuella tillstånd. Listan uppdateras varje dag.

Senast uppdaterad:

Lista över fartyg
Dist­rikts­beteck­ning (Ext­ernal mark­ing) Signal/Namn (IRCS/Name) Från/till (Fish from/to) CFR-nr (CFR)

Relaterad information