Hitta på sidan

Fisketillstånd för torskfångande redskap i Västerhavet

För att fiska med torskfångande redskap i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön, det så kallade Västerhavet, krävs särskilt tillstånd.

Detta gäller för fartyg som är 10 meter eller längre. Även fiske som sker med bottentrål med ett fartyg under 10 meter omfattas av tillståndskrav.

Förvaltningsperioden för de här tillstånden är mellan den 1 januari – 31 december varje år.

Observera att om fiskelicensen upphör att gälla under tillståndsperioden så upphör även fisketillståndet att gälla.

För vilka redskapsgrupper krävs tillstånd?

  • TR1, bottentrål med maskstorlek 100 mm eller större
  • TR2, bottentrål med maskstorlek mellan 90-99 mm
  • TR2 rist, bottentrål försedd med artsorterande rist med maskstorlek 70 mm eller större
  • GN1, Nät och insnärjningsnät
  • GT, Grimgarn
  • LL, Långrevar
Du kan få tillstånd att fiska med flera redskapsgrupper.För att du som fiskar med bottentrål lättare ska kunna matcha dina fångster med dina fiskemöjligheter tillåts du även att fiska med bottentrål försedd med artsorterande rist.

Förnyat tillstånd

Förnyat tillstånd beviljas endast den fiskelicensinnehavare som uppfyllt infiskningskravet med stöd av det fisketillståndet senast den 30 november varje år. Aktuellt infiskningskrav finns i 3 kap. 7 a § i HVMFS (2014:19).

Om du nått upp till infiskningskravet behöver du inte skicka in en ansökan om nytt tillstånd för nästa förvaltningsperiod. Då skickas ett nytt tillstånd ut automatiskt före årsskiftet.

Nyetablering

Ansökan om nyetablering för fiske med torskfångande redskap i VästerhavetWord, 63.4 kB. måste inkomma till HaV mellan den 1 juli och den 1 november året före det kalenderår som den sökande avser påbörja fisket. Ansökan om nyetablering kommer att handläggas tidigast den 1 november.

Publicerad: 2018-02-15
Uppdaterad: 2023-03-13
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information