Hitta på sidan

Fisketillstånd för torskfångande redskap i Västerhavet

För att fiska med torskfångande redskap i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön, det så kallade Västerhavet, krävs särskilt tillstånd.

Detta gäller endast för fartyg som är 10 meter eller längre. Även fiske som sker med bottentrål med ett fartyg under 10 meter omfattas av tillståndskrav.

Förvaltningsperioden för de här tillstånden är mellan den 1 januari – 31 december varje år.

För vilka redskapsgrupper krävs tillstånd?

  • TR1, bottentrål med maskstorlek 100 mm eller större
  • TR2, bottentrål med maskstorlek mellan 90-99 mm
  • TR2 rist, bottentrål försedd med artsorterande rist med maskstorlek 70 mm eller större
  • GN1, Nät och insnärjningsnät
  • GT, Grimgarn
  • LL, Långrevar

Du kan få tillstånd att fiska med flera redskapsgrupper.

Du som har tillstånd att fiska med bottentrål i Västerhavet får även fiska med kräftrist

För att du som fiskar med bottentrål lättare ska kunna matcha dina fångster med dina fiskemöjligheter tillåts du även att fiska med kräftrist.

Ingen övre begränsning för maskstorleken i kräftrist

För fiske med kräftrist (artsorterande rist enligt tillägg II i bilaga III till rådets förordning (EG) nr 43/2009) har det funnits en begränsning i övre maskstorlek. Den begränsningen togs bort från och med 1 januari 2017. Det möjliggör ett selektivare fiske när risten även kan kombineras med större maskstorlekar.

Förnyat tillstånd

Förnyat tillstånd beviljas endast den fiskelicensinnehavare som nått upp till infiskningskravet med stöd av det särskilda tillståndet senast den 30 november varje år. Infiskningskravet uppgår till 1 000 kg av samtliga arter. Notera att tillståndshavaren inte behöver fiska upp 1 000 kg per redskapsgrupp utan det är den totala infiskningen med samtliga torskfångande redskap som räknas.

Om du nått upp till infiskningskravet behöver du inte skicka in en ansökan om nytt tillstånd för nästa förvaltningsperiod. Då skickas ett nytt tillstånd ut automatiskt före årsskiftet.

Nyetablering

Ansökan om nyetablering för fiske med torskfångande redskap i Västerhavet Word, 59.5 kB. måste inkommit till HaV senast den 1 oktober varje år.

Övrigt

Observera att om fiskelicensen upphör att gälla under tillståndsperioden så upphör även det särskilda tillståndet.

Publicerad: 2018-02-15
Uppdaterad: 2019-10-07
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information