Fisketillstånd för fiske efter torsk i Östersjön

Hitta på sidan

För att fiska med torskfångande redskap i Östersjön behöver du ett fisketillstånd.

Vilka redskapsgrupper behöver du tillstånd för?

Ett fisketillstånd för torskfångande redskap krävs för ett svenskt fiskefartyg som är minst 8 meter långt för fiske i Östersjön med någon av följande redskapsgrupper:

  • trål, snurrevad eller liknande aktiva släpredskap med en maskstorlek på 105 millimeter eller mer
  • krokredskap vid fiske efter torsk
  • bottensatta nät, insnärjningsnät eller grimgarn med en maskstorlek på 110 millimeter eller mer

Förnyat tillstånd beviljas automatiskt den fiskelicenshavare som använt sitt torsktillstånd under föregående kalenderår samt uppfyllt infiskningskravet.

Vid byte av skrov, fiskelicensinnehavare eller distriktsbeteckning på fartyget ska du ansöka om nytt tillstånd. Observera att om din fiskelicens upphör att gälla under tillståndsperioden så upphör även ditt fisketillstånd för torskfångande redskap.

Om tillgången på fisk tillåter det, får Havs- och vattenmyndigheten, efter ansökan, bevilja en fiskelicensinnehavare tillstånd för nyetablering med torskfångande redskap i västra eller östra Östersjön

Förbud mot riktat fiske efter torsk

Det råder förbud mot riktat fiske efter torsk i Östersjön sedan 2020 och det beror på den allvarliga situationen för torskbeståndet.

Torsk – Östersjöns delområden 22-24

Inför år 2023 är Sveriges kvot för torsk i västra Östersjön oförändrad jämfört med år 2022. Kvoten är på 76 ton och är en bifångstkvot. Det kommer vara förbjudet att rikta sitt fiske mot torsk i kvotområdet. Bifångster av torsk får inte överstiga 40 % av den totala fångsten mätt i levandevikt av alla marina biologiska resurser som landas efter varje fiskeresa.

Två olika lekstängningsperioder för allt fiske införs, förenat med vissa undantag, på samma sätt som förra året; från den 15 januari-31 mars i delområde 22–23 och från den 15 maj-15 augusti i delområde 24.

Torsk - Östersjöns delområden 25-32

Inför år 2023 är Sveriges kvot för torsk i östra Östersjön oförändrad jämfört med år 2022. Kvoten är på 138 ton. Riktat torskfiske är fortsatt förbjudet och det har satts en kvot för oavsiktliga bifångster i fisket efter andra arter. Bifångster av torsk får inte överstiga 40 % av den totala fångsten mätt i levandevikt av alla marina biologiska resurser som landas efter varje fiskeresa.

Lekstängningsperioden för allt fiske i delområde 25–26 gäller som under tidigare år från den 1 maj-31 augusti, med vissa undantag.

På denna sidan finns en tabell över vilka undantagen gäller för.

Relaterad information

Publicerad: 2013-11-27
Uppdaterad: 2023-06-05
Sidansvarig: Webbredaktion