Dialog om hållbar vattenresursförvaltning

Som en del i arbetet har vi initierat en dialog med representanter från nationella och regionala myndigheter, kommuner, universitet, intresseorganisationer och verksamhetsutövare. Inom dialogen har vi hållit ett antal möten med olika inriktning.

 • Dialog 1 den 6 feb 2020

  Ramverket för en hållbar vattenresursförvaltning
 • Inledning - Hållbar vattenresursförvaltningPDF
  - Hållbar vattenresursförvaltning – ett bidrag till det hållbara samhällsbygget, Jakob Granit, HaV
  - Ett ramverk för hållbar vattenresursförvaltning, Björn Sjöberg HaV
  - Sveriges vattenresursförvaltning, styrkor o svagheter.
  Signild Nerheim, HaV
 • Dialog 2 den 23 april 2020

  Kunskapsbehov och jordbrukets vattenanvändning

Dialog 3 den 11 juni 2020

Näringslivets vattenanvändning, dricksvattenförsörjning och torkaplan

Deltagare vid dialogerna

 • Boverket
 • Göteborg stad Kretslopp och vatten
 • Havs- och vattenmyndigheten

 • Ingenjörsvetenskapsakademin
 • Jordbruksverket
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Livsmedelsverket
 • Lunds tekniska högskola
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Region Kronoberg
 • Riksantikvarieämbetet
 • SCB
 • SGU
 • Skogsstyrelsen
 • SMHI
 • Stockholm Environment Institute
 • Svenskt Vatten
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Sydvatten AB
 • Trafikverket
 • Vattenmyndigheterna
Publicerad: 2020-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion