Hitta på sidan

Dialog om hållbar vattenresursförvaltning

Som en del i arbetet har vi initierat en dialog med representanter från nationella och regionala myndigheter, kommuner, universitet, intresseorganisationer och verksamhetsutövare. Inom dialogen har vi hållit ett antal möten med olika inriktning.

Möte om hållbar vattenresursförvaltning 26 juni 2019

Dialog 1 den 6 feb 2020

Ramverket för en hållbar vattenresursförvaltning

 • Inledning - Hållbar vattenresursförvaltning Pdf, 3.6 MB.
  - Hållbar vattenresursförvaltning – ett bidrag till det hållbara samhällsbygget, Jakob Granit, HaV
  - Ett ramverk för hållbar vattenresursförvaltning, Björn Sjöberg HaV
  - Sveriges vattenresursförvaltning, styrkor o svagheter.
  Signild Nerheim, HaV

Dialog 2 den 23 april 2020

Kunskapsbehov och jordbrukets vattenanvändning

Dialog 3 den 11 juni 2020

Näringslivets vattenanvändning, dricksvattenförsörjning och torkaplan

Dialog 4 den 1 oktober 2020

Deltagare vid dialogerna

 • Boverket
 • Göteborg stad Kretslopp och vatten
 • Havs- och vattenmyndigheten

 • Ingenjörsvetenskapsakademin
 • Jordbruksverket
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Livsmedelsverket
 • Lunds tekniska högskola
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Region Kronoberg
 • Riksantikvarieämbetet
 • SCB
 • SGU
 • Skogsstyrelsen
 • SMHI
 • Stockholm Environment Institute
 • Svenskt Vatten
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Sydvatten AB
 • Trafikverket
 • Vattenmyndigheterna
Publicerad: 2020-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion