Hitta på sidan

Samråd om förslag till åtgärdsprogram

Den 1 november 2020 börjar Havs- och vattenmyndighetens samråd om åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Det kommer att samordnas med vattenmyndigheternas samråd om ”Planer och åtgärder för vattenarbetet 2021-2027”.

2018 startade den andra förvaltningscykeln i arbetet med havsmiljöförvaltning enligt havsmiljöförordningen, Sveriges genomförande av EU:s havsmiljödirektiv. Detta innebär att delarna i Sveriges marina strategi ska uppdateras, och turen har nu kommit till åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Förslaget till åtgärdsprogram ska ut på samråd under sex månader med start 1 november 2020. Vi riktar oss till alla som berörs av Sveriges havsmiljö och alla som vill får tycka till. Det uppdaterade åtgärdsprogrammet kommer gälla för perioden 2022-2027.

Samarbete med vattenmyndigheterna

Parallellt med HaV:s samråd om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska vattenmyndigheterna genomföra samråd för sina planer och åtgärder för vattenarbetet, för perioden 2021-2027. Vattenförvaltningen omfattar sjöar, vattendrag, grundvatten samt kust- och övergångsvatten. Eftersom det finns nära kopplingar mellan de båda programmen samarbetar HaV och vattenmyndigheterna kring samrådet.

I februari 2021 kommer två gemensamma nationella samrådsmöten att hållas i Stockholm. Vattenmyndigheterna kommer dessutom att arrangera regionala samrådsmöten där HaV också kommer att delta.

Samråd

Havs- och vattenmyndighetens samrådsmaterial kommer att finnas tillgängligt här på vår webbplats. Samrådet pågår under 1 november 2020 till 30 april 2021. Samrådssvaren måste skickas in till respektive myndighet för hantering.

Publicerad: 2020-04-24
Sidansvarig: Webbredaktion