Hitta på sidan

Samråd om förslag till åtgärdsprogram

Den 1 november 2020 presenterade vi förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Till och med 30 april 2021 höll vi samråd om förslaget.

Under perioden 1 november 2020- 30 april 2021 fanns möjlighet att tycka till skriftligt om Havs- och vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön. Åtgärdsprogrammet innehåller en rad åtgärder för att förbättra havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Samrådet riktade sig till alla som berörs av Sveriges havsmiljö och alla som ville fick tycka till om förslaget. En samrådsredogörelse kommer presenteras inför det att åtgärdsprogrammet ska beslutas av Havs- och vattenmyndigheten i december 2021. Det uppdaterade åtgärdsprogrammet kommer gälla för perioden 2022-2027.

Parallellt med HaV:s samråd om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön genomförde Sveriges fem vattenmyndigheter samråd om sina planer och åtgärder för vattenarbetet, för perioden 2021-2027. Vattenförvaltningen omfattar sjöar, vattendrag, grundvatten samt kust- och övergångsvatten. Eftersom det finns nära kopplingar mellan de båda programmen samarbetade HaV och vattenmyndigheterna kring samrådet.

Samrådsmöten

I februari 2021 arrangerades två nationella samrådsmöten. Referat från mötena hittar du här.

Möten

Vattenmyndigheterna har dessutom arrangerat regionala samrådsmöten där HaV också deltagit.

Mer om vattenmyndigheternas samråd hittar du på deras webbplats.
www.vattenmyndigheterna.se/samrad

Publicerad: 2020-04-24
Uppdaterad: 2021-05-10
Sidansvarig: Webbredaktion