Hitta på sidan

Samråd om förslag till åtgärdsprogram

Den 1 november 2020 startade Havs- och vattenmyndighetens samråd om åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Samrådet pågår till den 30 april 2021.

Nu kan du tycka till om Havs- och vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön. Förslaget innehåller en rad åtgärder för att förbättra havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Vi riktar oss till alla som berörs av Sveriges havsmiljö och alla som vill får tycka till. Det uppdaterade åtgärdsprogrammet kommer gälla för perioden 2022-2027.

Förslag om uppdaterat åtgärdsprogram, underlagsmaterial och information om hur du lämnar synpunkter kan du hitta här:

Remiss om förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön

Parallellt med HaV:s samråd om det uppdaterade åtgärdsprogrammet för havsmiljön genomför Sveriges fem vattenmyndigheter samråd om sina planer och åtgärder för vattenarbetet, för perioden 2021-2027. Vattenförvaltningen omfattar sjöar, vattendrag, grundvatten samt kust- och övergångsvatten. Eftersom det finns nära kopplingar mellan de båda programmen samarbetar HaV och vattenmyndigheterna kring samrådet.

Samrådsmöten

I februari 2021 arrangerades två gemensamma nationella samrådsmöten.

Möten

Vattenmyndigheterna kommer dessutom att arrangera regionala samrådsmöten där HaV också kommer att delta.

Mer om vattenmyndigheternas samråd hittar du på deras webbplats.
www.vattenmyndigheterna.se/samrad

Publicerad: 2020-04-24
Uppdaterad: 2021-03-22
Sidansvarig: Webbredaktion