Samrådsmaterial om åtgärdsprogram för havsmiljön

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tog fram ett förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. Remissmaterialet var ute på samråd mellan den 1 november 2020 till den 30 april 2021.

Om samrådet och samrådsmöten

Under perioden 1 november 2020- 30 april 2021 fanns möjlighet att tycka till skriftligt om HaV:s förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön. Samrådet riktade sig till alla som berörs av Sveriges havsmiljö och alla som ville fick tycka till om förslaget. En redogörelse har tagits fram som sammanfattar synpunkter och förbättringsförslag som kom in till HaV under samrådet.

I februari 2021 arrangerades två nationella samrådsmöten.

Referat från mötena hittar du här:


Vid mötena presenterades även Sveriges fem vattenmyndigheter sitt samrådsmaterial om planer och åtgärder för vattenarbetet, för perioden 2021-2027. Vattenmyndigheterna arrangerade dessutom regionala samrådsmöten, HaV deltog vid flera av dessa möten och presenterade ett kort material om åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

Mer om vattenmyndigheternas samråd hittar du på deras webbplats.

Publicerad: 2022-01-11
Sidansvarig: Webbredaktion