Hitta på sidan

Forskar- och förvaltningskonferens om åtgärder för havsmiljön

Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Havsmiljöinstitutet bjuder in dig som forskar eller arbetar inom förvaltning till en tvådagarskonferens om åtgärder för havsmiljön.

Under två dagar ges forskare möjlighet att presentera förslag till åtgärder kan förbättra tillståndet för havsmiljön. Syftet med konferensen är dessutom att låta forskning och förvaltning mötas för att diskutera nya åtgärder i samband med att HaV uppdaterar åtgärdsprogrammet för havsmiljön (enligt havsmiljöförordningen och EU:s havsmiljödirektiv).

VAR: Göteborg, Wallenbergs konferenscentrum, Medicinaregatan 20A.

NÄR:
11 – 12 december 2019

Dokumentation

Konferensrapport Pdf, 810.7 kB.

Presentationer

11 december 2019

Session 1 – Åtgärder för biodiversitet
Session 2 – Åtgärder mot påverkan i grunda vikar och havsbotten

12 december 2019

Hälsosam mat från havet med havsmiljön i fokus

Session 3 – Åtgärder mot farliga ämnen
Session 4 – Övergödning
Session 5 – Marint skräp och mikroplast
Publicerad: 2019-10-24
Uppdaterad: 2020-04-16
Sidansvarig: Webbredaktion