Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Nu uppdaterar vi åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Arbetet ska vara klart 2021. Syftet med åtgärdsprogrammet är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fastställde det första åtgärdsprogrammet för de svenska havsområdena 2015 och programmet ska därefter, vart sjätte år, uppdateras. Arbetet sker enligt havsmiljöförordningen, och åtgärdsprogrammet utarbetas i samverkan med berörda myndigheter.

På många områden pågår redan åtgärder för en bättre havsmiljö, men i bedömning av miljötillståndet i svenska havsområden 2018 konstateras att god miljöstatus i de flesta fall inte kommer kunna nås till 2020. Så, vilka ytterligare insatser behövs och hur kan vi hjälpas åt?

Åtgärdsprogrammet ska identifiera åtgärdsbehoven och ger en möjlighet att skapa en samsyn kring vad som behöver göras för att förbättra havsmiljön. Detta bli det avslutande steget i Sveriges marina strategi för Nordsjön och Östersjön 2018-2023.

Nuvarande åtgärdsprogram för havsmiljön och dess genomförande.