Hur jobbar vi med ekosystemtjänster?

Vi arbetar för att skapa en hållbar förvaltning så att vi får levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Detta innefattar en hållbar förvaltning av ekosystemtjänster från hav, sjöar och vattendrag, och detta arbete vägleds av nationella strategier och miljömål.

Våra mål

HaV har i sin strategiska plan satt följande mål:

  • Mål till 2020 - Vi bidrar till att värdet av ekosystemtjänster integreras i miljömålsarbetet och i myndighetens beslut.
  • Vårt arbete med vatten-, havs- och fiskeförvaltning säkerställer väsentliga ekosystemtjänster till stöd för de maritima näringarna och genomförandet av den maritima strategins mål.
  • Vårt arbete med ekosystemtjänster kommer in på ett övergripande plan i miljömålsarbetet, vilket i sin tur bildar en ram för myndighetens arbete med fisk-, havs och vattenförvaltning.

Läs mer om våra mål på sidan för strategier och miljömål.

Vårt arbete

Arbetet med att synliggöra och värdera ekosystemtjänster är relevant för större delen av myndighetens verksamhetsområden. Det innebär bland annat arbete med

Nätverk för ekosystemtjänster

Nätverket bestående av både myndigheter, företag och andra intressenter samarbetar och driver på att synliggöra ekosystemtjänsterna. Naturens tjänster tas ofta för givet och är inte en integrerad del av olika beslut inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Flera myndigheter och andra intressenter har efter Miljömålsrådets initiativ valt att delta i samarbetet Nätverk för ekosystemtjänster.

Rapporter

Publicerad: 2014-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion