Hitta på sidan

Nätverksgrupper

Nätverksgrupper inom havsplattformen mot fattigdom.

Guide till er nätverksgrupp

 • Nätverksgrupperna får vara det ni behöver, men Havs- och vattenmyndigheten behöver veta vad ni gör.
 • Nätverksgrupperna ska vara behovsstyrda. En nätverksgrupp finns så länge den behövs. Man förbinder sig inte.
 • Enda kravet är att gruppen arbetar för globala målen 1 och 14, om gruppen ska vara med i havsplattformen.
För hållbar användning av havet och minskad fattigdom. För att skapa synergier som effektiviserar det svenska utvecklingssamarbetet. För att öka nyttan för människorna i samarbetsländerna.

Alla arbetar för samma sak. På Havsplattformens stormöten delar vi. Då återkopplar vi lite från nätverksgrupperna. Och kan ha ny matchmaking och speeddating.

Tid. Engagemang. Kunskap. Kontakter. Förankring. Gott humör. Konstruktiva lösningar. Förbättringsförslag. Förändring.

Förmedla information till och från sin organisation. Sprid smarta lösningar.

Håller kontaktlistor ajour. Meddela sekretariatet om du vill ändra något i en kontaktlista.

 1. Kontaktlistor till deltagare och till dem som vill få
  information utan att delta.
 2. Enkelt formulär för att dokumentera och återrapportera
  från nätverksgrupperna.

Vi börjar utan någon digitalt plattform att dela och samtala på, och använder istället mejl, länkar till dokument och Havs- och vattenmyndigheten webbplats.

Det bestämmer gruppen. Men här är några roller och stolpar:

 • Drivaren håller ihop och driver gruppen och håller kontakt. Ni kan rotera rollen mellan er om ni vill.
 • Deltagaren deltar.
 • Info-önskaren får mejl av drivare inför och efter möten, om vad nätverksgruppen gör.
 • Havs- och vattenmyndighetens sekretariat för Havsplattformen
  är samlande punkt för alla nätverksgrupper, och för
  ”helgruppen” Havsplattformen.

Kontaktlistor och formulär för att dokumentera

Formulär för att dokumentera och återrapportera från nätverksgrupperna. Word, 45.8 kB.

Be om kontaktlista till din nätverksgrupp. Mejla till havsplattformen@havochvatten.se, skriv gärna i ämnesraden vilken kontaktlista du är intresserad av.

Olika nätverksgrupper

Här kan du läsa om de olika nätverksgrupperna. Mejla till havsplattformen@havochvatten.se om du är intresserad av att delta eller få information, så hör vi av oss.

Exempel på frågor:

 • handelsprojekt och ekoturism
 • hamnar
 • havsplanering och förnyelsebar energi
 • lagstiftning, policy, strategier
 • fossilfri sjöfart
 • djuphavsgruvor
 • mänskliga rättigheter
 • näringslivets hållbarhetsarbete
 • småskaligt fiske och nyttjanderätter
 • grön infrastruktur och blå tillväxt i fattiga kustsamhällen
 • FN:s nästa havskonferens

Gruppen kan söka specifika samarbeten, öka samordning på platser vi arbetar, mobilisera finansiering för globala målet 14 och ge varandra input på studier och diskutera de strategier som finns för blå ekonomi.

 • Samarbete kring hållbar blå ekonomi i hela värdekedjan, från forskning, förankring, policy, teknikutveckling och implementering, kopplat till länder som Mocambique, Madagaskar, Tanzania (avsaltning, vattenbruk, fiskodling, marin energi) inklusive bygge av självförsörjande infrastruktur.
 • Den internationella industrin erfarenhet av förvaltning, vilken lagstiftning som funkar och inte funkar.
 • Partnerskap är något som Sverige är bra på, till exempel recipientkontroll för miljöövervakning.
 • Hur SSF vägledning tas om hand inom blå ekonomi - SNF har gjort analys av EUs blå tillväxt strategi.
 • Skulle behövas vidare samverkan med företagsverksamma för att ta vara på dessa erfarenheter i arbetet med att verka för lokal tillväxt och minskad fattigdom. SA app för marknadsföring av lokala fiskeprodukter Abalobi.

Exempel på frågor:

 • Småskaligt fiske
 • Samarbete fiske-miljö-havsförvaltning
 • Samarbete kring tredjelandsavtal kopplat till EU:s fiskeripolitik
 • Infrastruktur kring matförsörjning, med fokus på svinn vid transporter av fisk
 • Samverkan runt sammanhängande områdesskydd för WIO, Western Indian Ocean-regionen

Korta möten på cirka en timme, varje eller varannan månad.

Exempel på frågor:

 • Blå tillväxt
 • Rättvis användning
 • Inkluderande processer
 • Lokalt deltagande
 • Värdeflöden
 • Marknader
 • Transparens i data
 • Lagstiftning
 • Hållbarhet
 • Mineralutvinning
 • Energiförsörjning

Deltagarna arbetar med olika nivåer och sammanhang – lokalt, regionalt och globalt. Gruppen vill skapa bra utbyte mellan dessa.

Vilande grupper

Fokuserar på direkt klimatpåverkan. Däremot inte på förhindrande av klimatförändring via exempelvis förnybar energi.

 • Förändrad biodiversitet
 • Havsnivåhöjning
 • Temperaturförändringar i havet
 • Försurning i havet
 • Extrema händelser som El Niño, stormar, tsunamis, översvämningar
 • Policy
 • Modellering
 • Innovation (teknisk och policy, kopplat till kommande Horizon Europa)
 • Anpassningsåtgärder
 • Best practice
 • Resiliens
 • Fattigdomsperspektiv, till exempel kopplingen mellan lagstiftning- förvaltning

Inom ämnena ovan har gruppen ett utbyte, delar information om andra aktörer och projekt, diskutera frågor inför större möten, tar del av rapporter, bollar projekt och pratar om framtida konferenser.

Nätverksgruppen Havsklimat.

Exempel på frågor i gruppen:

 • BBNJ
 • FN:s havskonferens
 • Inspel inför olika former av möten som ProBlue, Efdan, CBD
 • Sverige sitter i IOC-UNESCO:s styrelse i 2 år och uppmuntra deltagande i FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling, UN Decade of the Ocean.
 • Stärka arbete med jämställdhets och rättighetsfrågor
 • Uppnå synergier och förbättrade effekter vid insatser i Sveriges internationella utvecklingsarbete
 • Verktygslådor och analyser

 

 • Lära av varandra
 • Utbyte av information och tips
 • Dela med oss av lärdomar, erfarenheter och genomförda analyser
 • Tillsammans producera analyser efter identifierade behov
 • Stödja varandra i att ta fram kompletterande data
 • Få kunskap och kolla på vad andra gör, undvika överlapp och istället skapa synergier och mervärde till varandras arbete
 • Stärka och använda denna grupps perspektiv för att inkludera genderperspektivet i flera andra ämnen

Exempel på frågor i gruppen:

 • Vattenförvaltning och S2S, Source to Sea, alltså källa till hav
 • Kylvatten, vatten kan vara bristvara. Exempelvis kan Chile mycket om vattenbrist, men inte vattenkvalitet.
 • Potentiellt samverkan runt nyttjanderättigheter kopplat till S2S – sektorsinteraktion SSF och andra sektorer
 • Samverkan runt S2S i Juba Shabelle, Somalia och samverkan med Nairobikonventionen
 • SMHI:s Hype modell, åtgärdsarbete, S2S och vattenförvaltning samt Sveriges erfarenheter åtgärdsplanering

Ej startad – ingår istället tillsvidare i nätverksgruppen Blå ekonomi och infrastruktur.

Exempel på möjliga frågor i gruppen:

 • Samarbeta kring cirkulär ekonomi för plast och annat avfall utbyte av best practice från teori till praktik, i en S2S-ansats, inkl. kemikalier och substitution. Exempelvis kopplat till SIDS.
 • Industrin har en del restprodukter som man hade kunnat använda.

Ej startad – ingår istället tillsvidare i nätverksgruppen Havsplanering.

Exempel på möjliga frågor i gruppen:

 • Bilateralt samarbete, till exempel gentemot Sydafrika, Marin gruvnäring, energiproduktion
 • Hållbar och förnybar energi från havet
 • Eventuellt titta närmre på koppling gruvdrift och rättigheter för SSF
 • Projekt med UNDP. Swemin har varit delaktig i vissa insatser.
 • GOXI är en plattform för dialog, innovation och samarbete

Ej startad – ingår istället i alla andra nätverksgrupper.

Exempel på möjliga frågor i gruppen:

 • Stöd till mål länders universitet, forskning bör ingå i biståndsarbetet· Miljöövervakning med drönare och mer fjärranalys
 • Dela kunskap om tillgänglig data och dataplattformar för att få tag i data om havsmiljö och fiske till poplik analyser till exempel FiTi
Publicerad: 2020-06-23
Sidansvarig: Webbredaktion