Preliminär verksamhetsberättelse för nationell miljöövervakning

Hitta på sidan

Denna preliminära verksamhetsberättelse gäller för innevarande verksamhetsår och gäller genomförd verksamhet fram till och med 30 september (för SLU den 31 augusti). Redovisningen ska vara HaV tillhanda senast 15 oktober (för SLU den 20 september).

För att verksamhetsberättelsen ska kunna godkännas och återstående medel faktureras, krävs att den inkommit i tid och att eventuella avvikelser rapporterats in.

Preliminär verksamhetsberättelseAdress och telefon
Adress och telefonHar det förekommit några avvikelser från vad som planerats? * (obligatorisk)
Har det förekommit några avvikelser från vad som planerats?
Förväntas några avvikelser från överenskommelsen under resten av perioden? (till exempel försening av slutlig redovisning, ändrad användning av medlen, trasig apparatur, sjukdom) * (obligatorisk)
Förväntas några avvikelser från överenskommelsen under resten av perioden? (till exempel försening av slutlig redovisning, ändrad användning av medlen, trasig apparatur, sjukdom)
Är de delmoment i överenskommelsen/avtalet, som har redovisningsdatum före inlämnande av denna verksamhetsberättelsen, genomförda/rapporterade? * (obligatorisk)
Är de delmoment i överenskommelsen/avtalet, som har redovisningsdatum före inlämnande av denna verksamhetsberättelsen, genomförda/rapporterade?
Publicerad: 2021-08-30
Uppdaterad: 2021-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion