Hitta på sidan

Handledning för miljöövervakning

Handledning för miljöövervakningen har en central roll för kvalitetssäkringen av miljöövervakningen. Den är ett styrinstrument för att skapa enhetlighet och effektivitet i strategier och metoder och ska ge samordning och jämförbarhet av miljöövervakning på nationell och regional nivå.

Handledningen omfattar centrala led i kvalitetssäkringsprocessen för miljöövervakningen. Den består dels av övergripande råd om hur övervakning planeras och genomförs, dels av mer specifik beskrivning av hur undersökningar utformas, med information om vilka variabler som ska mätas eller beräknas inom undersökningen samt metoder för hur detta ska utföras. Handledningen omfattar också hur kvaliteten ska säkras när programmen för miljöövervakningen utformas.

Läs handledningen för miljöövervakning här på Naturvårdsverkets sida.

Handledningen utformas så att den även kan användas vid lokal och annan miljöövervakning (till exempel sektorer, intresseföreningar).

För utformning av figurer och diagram hänvisar vi till den lathund som Naturvårdsverket använder, se Guide för grafisk redovisning av miljödata (pdf, 12 MB). Pdf, 12.5 MB.

Publicerad: 2014-03-14
Uppdaterad: 2018-11-26
Sidansvarig: Webbredaktion