Preliminär verksamhetsberättelse för datavärdskap

Denna preliminära verksamhetsberättelse gäller för innevarande verksamhetsår och gäller genomförd verksamhet fram till och med 30 september (för SLU den 31 augusti). Redovisningen ska vara HaV tillhanda senast 15 oktober (för SLU den 20 september).

För att verksamhetsberättelsen ska kunna godkännas och återstående medel faktureras, krävs att den inkommit i tid och att eventuella avvikelser rapporterats in.

Preliminär verksamhetsberättelse
Har det förekommit några avvikelser från vad som planerats? * (obligatorisk)
Har det förekommit några avvikelser från vad som planerats?
Har internationell rapportering utförts inom uppdraget? * (obligatorisk)
Har internationell rapportering utförts inom uppdraget?

Är registersidan uppdaterad?
Är registersidan uppdaterad?
Angående datastatuslistan, är statusloggen uppdaterad? * (obligatorisk)
Angående datastatuslistan, är statusloggen uppdaterad?
Förväntas några avvikelser från överenskommelsen under resten av perioden? (till exempel försening av slutlig redovisning, ändrad användning av medlen, sjukdom) * (obligatorisk)
Förväntas några avvikelser från överenskommelsen under resten av perioden? (till exempel försening av slutlig redovisning, ändrad användning av medlen, sjukdom)

Publicerad: 2021-09-01
Sidansvarig: Webbredaktion