Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Små avlopp Gis

Handledning, GIS-stöd för prövning av små avlopp

GIS-stödet utgörs av kartor som visar risk för påverkan på recipient/exponeringspunkt till följd av belastning från ett tillkommande avlopp. Kartorna har tagits fram genom riskbedömningar utifrån lagstiftarens anvisningar om kriterier för bedömning av hög skyddsnivå,
bestämmelser om miljökvalitetsnormer för ytvatten samt en retentionsfaktor.

Sammanfattning av rapporten

GIS-stöd för prövning av små avlopp har tagits fram av WSP Sverige AB med utvecklingsmedel från Havs- och vattenmyndigheten. Underlagsdata för lokal retentionspotential som används i GIS-stödet är framtaget av JTI och SLU.

Syftet med GIS-stödet är att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och en nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå enligt 2 kap 3§ miljöbalken vid prövning av små avlopp.

Riskbedömningen är ett resultat av en sammanvägning av kriterier för hög skyddsnivå. Hur sammanvägningen av kriterier är gjord beskrivs i tre konceptmodeller, en för respektive fosfor, kväve och hälsoskydd. Riskvärdering av kriterierna, normalisering av riskvärden och geografisk analys görs i programmet ArcGIS ModelBuilder, vilket resulterar i tre kartor som beskriver risk för påverkan från belastning av respektive fosfor, kväve och hälsoskydd.

I GIS-stödet bearbetas följande kriterier:

 • Vattenmyndigheternas statusklassning avseende näringsämnen
 • Miljökvalitetsnorm för ytvatten
 • Källfördelning näringsämnesbelastning recipienter
 • Jordart
 • Jorddjup
 • Topografiska förutsättningar (topografiskt avstånd)
 • Hydrologiska förutsättningar (tillrinningsområdesstorlek)
 • Skyddade områden
 • Bebyggelse
 • Vattenskyddsområden
 • Allmänna badplatser
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Små avlopp Gis

Publicerad: 2017-08-23
Uppdaterad: 2018-09-04

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen