Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Dokumentation från seminarier och temadagar

Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om små avloppsanläggningar.

Handläggarträffar 2019

Nässjö 3 december

Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF av Åsa Gunnarsson, Bodil Forsberg, Ann Lundahl och David Everborn

Umeå 27 november

Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Åsa Gunnarsson, Bodil Forsberg, Ann Lundahl och David Eveborn.

Presentation- Skyddade områden Västerbotten,PDF av Karin Björnehall

Kristinehamn 12 november

Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Bodil Forsberg, Åsa Gunnarsson, Ann Lundahl och David Eveborn.

Västerås 7 november

Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Åsa Gunnarsson, Bodil Forsberg, Ann Lundahl och David Eveborn.

Presentation - Annan lagstiftning att beaktaPDF, av Henrik Eidestedt, Länsstyrelsen 

Härnösand 19 oktober

Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Bodil Forsberg, Åsa Gunnarsson, Ann Lundahl och David Eveborn.

Presentation - Remisser enskilda avlopp,PDF av Länsstyrelsen Västernorrland

Hässleholm 10 oktober

Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Bodil Forsberg, Åsa Gunnarsson, Ann Lundahl och David Eveborn.

Presentation om Avlopp och grundvattenPDF, av Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Presentation - Avlopp inom områdesskyddPDF, av Länsstyrelsen Skåne

Oskarshamn 9 oktober

Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson.

Konferens - Vatten Avlopp och Kretslopp, VAK

Dokument från VAK 2019

Presentation - Ny vägledning för prövning av små avloppPDF, av Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson.

Dokument från VAK 2018

PresentationPDF av Åsa Gunnarsson och Margareta Lundin Unger. 21 mars 2018

PresentationPDF av Margareta Lundin Unger och Ann Lundahl. 21 mars 2018

Kretslopp från avlopp

Dokumentation från konferensen Avlopp och växtnäring i den hållbara bebyggelsen som ägde rum 2018.

Smartare miljöinformation och små avlopp

Avstämningsmöte 21 november

Under hösten har Havs- och vattenmyndigheten specificerat och förberett en nationell systematik som ska ligga till grund för ett pilotarbete 2019. I denna presentation finner ni mer om arbetet som genomförts under hösten tillsammans med kommunerna i arbetsgruppen. Delar av den nationella systematiken och en plan för piloten finns också med.

Avstämningsmöte för arbetsgruppen 2018-11-21.PDF

Uppstartsmöte

För små avlopp hölls den 11 september ett uppstartsmöte för deltagarna i arbetsgruppen.

Presentation - Uppstartsmöte smartare miljöinformation, små avlopp.PDF

Informationsmöte

Den 22 augusti hölls ett informationsmöte om smartare miljöinformation och små avlopp.

Presentation - Smartare miljöinformation - Små avlopp 22 och 28 augusti 2018.PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp