Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Sötvatten

Åtgärdsprogram för temporära sötvatten

Fokus på organismer i naturbetesmarker, hällkar och alvarmiljöer.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Det här åtgärdsprogrammet fokuserar på temporära sötvatten och de organismer som lever i sådana miljöer. Med temporära vatten menas små stillastående sötvattensamlingar som utmärker sig genom att periodvis torka ut. Dessa saknar tillflöde i form av rinnande vatten och är således helt grundvatten- eller nederbördsförsörjda. Temporära vatten bildas i sänkor i landskapet eller i fördjupningar i berghällar. Det är en heterogen grupp av naturtyper, dit allt från små regnpölar till större vattensamlingar i betesmarker räknas in. Den främsta anledningen till att temporära vatten, och många av deras organismer drabbats negativt, är att de har försvunnit vid de omfattande utdikningar som gjorts under många år till fördel för åkermark.

Relaterade publikationer

16 mar 2018: Sötvatten 2017

21 sep 2016: Sötvatten 2016

6 okt 2014: Sötvatten 2014

30 sep 2013: Sötvatten 2013

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Sötvatten