Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Kattegatt Publikation Rapport

Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

HaV:s föreslagna, förhållandevis rumsligt breda, användningsområde för sjöfart i Kattegatt utvärderas i den här rapporten utifrån både sjöfartens behov och utifrån naturhänsyn.

Omslag till rapport.

Sammanfattning

Utredningen analyserar den nuvarande trafiksituationen i avseende på fartygstrafikens karaktär och jämför denna med den förväntade fartygstrafiken efter genomförandet av föreslagna ruttsystemen i Kattegatt.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Kattegatt Publikation Rapport