Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Ryggradslösa djur Arter med åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram för flodkräfta

Detta är ett reviderat åtgärdsprogram för den svenska flodkräftan (Astacus astacus). Åtgärdsprogrammet är vägledande och innehåller förslag till åtgärder som bör genomföras perioden 2008–2013.

Omslag till rapport.

Det långsiktiga målet är att säkra flodkräftans långsiktiga överlevnad och ett uthålligt fiske på flodkräftor i Sverige. Visionen är att våra barnbarn ska kunna fiska flodkräftor i sjöar och vattendrag.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Ryggradslösa djur Arter med åtgärdsprogram