Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Ryggradslösa djur Arter med åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram för bevarande av tjockskalig målarmussla

Åtgärdsprogrammet syftar till att förbättra förutsättningarna för den tjockskaliga målarmusslans framtida överlevnad i landet.

Omslag till rapport.

Åtgärdsprogrammet är vägledande för berörda myndigheters och andra aktörers samordnade insatser för artens bevarande under åren 2006-2009. Därefter skall vidtagna åtgärder följas upp, resultatet utvärderas och programmet omprövas.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Ryggradslösa djur Arter med åtgärdsprogram