Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för miljöövervakning (Km)

Enhetens ansvarsområde omfattar myndighetens behov av miljöövervakning och datainsamling i hav och sötvatten.

Enheten ansvarar för

 • att genomföra nationell miljöövervakning av vattenmiljöer samt samordna regional miljöövervakning av vattenmiljöer och frågor om recipientkontroll
 • bereda beställningar gentemot Sveriges lantbruksuniversitet gällande EU:s datainsamlingsförordning DCF (Data Collection Framework)
 • funktionen som Sveriges NC (National Correspondent) för fiskefrågor i enlighet med DCF och samordning av Sveriges deltagande i ICES (The International Council for the Exploration of the Sea)
 • utredning och handläggning av ansökningar om stöd ur EHFF (Europeiska havs- och fiskerifonden)
 • koordinering och utveckling av den miljöövervakning som behövs enligt havsmiljöförordningen (EU:s havsmiljödirektiv) och vattenförvaltningsförordningen (EU:s vattendirektiv)
 • EU-rapportering som rör övervakning och miljötillstånd inom ramen för vattendirektivet och havsmiljödirektivet i frågor
 • biogeografisk uppföljning enligt EU:s habitatdirektiv
 • integrerad kalkeffektuppföljning (IKEU)
 • samordna schemaläggning för användningen av forsknings- och undersökningsfartyg inom myndighetens ansvarsområde
 • avtalsfrågor om databaser och datavärdskap för miljöövervakningsdata för vatten inklusive webbplatsen Badplatsen
 • avtalsfrågor för vattenförvaltningens databas Vatteninformationssystem Sverige (VISS) som rör övervakning och tillståndet i vattenmiljön
 • att upprätthålla ett samlat register över myndighetens samtliga rapporteringskrav till EU och internationella organ med uppgift om rapporteringstider samt ansvariga enheter och kontaktpersoner
 • rapportering av uppgifter om miljötillståndet i vattenmiljöer samt om fiskbestånd och fiske i nationella och internationella sammanhang i de fall ansvaret inte ligger på någon av de övriga avdelningarna
 • beredning av remisser angående utländska forskningsfartygs tillträde till svenskt territorialhav och svensk ekonomisk zon
 • samordning av deltagande i Sveriges lantbruksuniversitets referensgrupper inom Fortlöpande miljöanalys (FoMA) .

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Mikael Krysellmikael.krysell@havochvatten.semikkryEnhetschefKunskapsavdelningen010-6986015Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering076-53860156015Enheten för miljöövervakning+46106986015Mikael Krysell. Enhetschef.
Visa eller dölj information Michael Haldinmichael.haldin@havochvatten.semihaldUtredareKunskapsavdelningen010-6986218Utredare6218Enheten för miljöövervakning+46106986218
Visa eller dölj information Lars Johan Hanssonlarsjohan.hansson@havochvatten.selahansUtredareKunskapsavdelningen010-6986369Datavärdsansvarig,Miljödata, Övervakningsdata, IT-system6369Enheten för miljöövervakning+46106986369
Visa eller dölj information Anna Hasslowanna.hasslow@havochvatten.seanpalmUtredareKunskapsavdelningen010-6986263Datainsamling av fisk inom EU:s gemenskapsram: Data Collection Framework (DCF), Nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, ICES-sekretariat, Främmande arter och genotyper6263Enheten för miljöövervakning+46106986263
Visa eller dölj information Maria Janssonmaria.jansson@havochvatten.semarijaUtredareKunskapsavdelningen010-6986264Miljöövervakning, Datainsamling,Datavärdskap, Miljödata, Forskningsfartyg, Internationell rapportering6264Enheten för miljöövervakning+46106986264
Visa eller dölj information Erland Lettevallerland.lettevall@havochvatten.seerlletUtredareKunskapsavdelningen010-6986219Främmande arter, Invasiva främmande arter, IAS, Biologisk mångfald, Hotade arter, Marina däggdjur, Valar, Fysisk störning, Undervattensbuller6219Enheten för miljöövervakning+46106986219
Visa eller dölj information Stina Lindqviststina.lindqvist@havochvatten.sestilinUtredareKunskapsavdelningen010-6986454Miljöövervakning, Sötvatten, Badvatten, Badplatsen6454Enheten för miljöövervakning+46106986454
Visa eller dölj information Fredrik Ljunghagerfredrik.ljunghager@havochvatten.sefreljuUtredareKunskapsavdelningen010-6986045Miljöövervakning - kust och hav, Nationell datainsamling/miljöövervakning fisk, Datainsamling av fisk: Data Collection Framework (DCF)6045Enheten för miljöövervakning+46106986045
Visa eller dölj information Karl Norlingkarl.norling@havochvatten.sekarlnoUtredareKunskapsavdelningen010-6986138Miljöövervakning Kust och hav6138Enheten för miljöövervakning+46106986138
Visa eller dölj information Anna Nygrenanna.nygren@havochvatten.seannnygHandläggareKunskapsavdelningen010-6986197Ansvarig för administration, Diarieföring, Arkivering, Rutiner, Ices bemanningslista6197Enheten för miljöövervakning+46106986197
Visa eller dölj information Angelina Olssonangelina.olsson@havochvatten.seangolsUtredareKunskapsavdelningen010-6986203Miljöövervakning, datainsamling,datavärdskap, miljödata, forskningsfartyg, internationell rapportering6203Enheten för miljöövervakning+46106986203
Visa eller dölj information Michael Pohlmichael.pohl@havochvatten.semicpohUtredareKunskapsavdelningen010-6986119Int. Rapportering, SMED, HELCOM, OSPAR och EEA6119Enheten för miljöövervakning+46106986119
Visa eller dölj information Elisabeth Sahlstenelisabeth.sahlsten@havochvatten.seelisahUtredareKunskapsavdelningen010-6986311Strategisk akvatisk miljöövervakning, Sötvatten, Kustvatten, Hav, Kvalitetssäkrade undersökningsmetoder, Strategisk samordning6311Enheten för miljöövervakning+46106986311
Visa eller dölj information Kristina Samuelssonkristina.samuelsson@havochvatten.sekrisamUtredareKunskapsavdelningen010-6986123Miljöövervakning inom vattenförvaltningen, Övervakningsprogram för vattenförvaltning, Vägledning för övervakning, Rapportering av vattenförvaltning6123Enheten för miljöövervakning+46106986123
Visa eller dölj information Ulrika Stensdotter Blombergulrika.stensdotter@havochvatten.seulrsteUtredareKunskapsavdelningen010-6986011Miljöövervakning, Nationell miljöövervakning, Sötvatten, IKEU, UNECE6011Enheten för miljöövervakning+46106986011
Visa eller dölj information Patrik Strömbergpatrik.stromberg@havochvatten.sepatstrUtredareKunskapsavdelningen010-6986239Miljöövervakning, Datainsamling, Datavärdskap, Miljödata, Forskningsfartyg, Internationell rapportering6239Enheten för miljöövervakning+46106986239
Visa eller dölj information Agnes Ytrebergagnes.ytreberg@havochvatten.seagnytrUtredareKunskapsavdelningen010-6986289Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Miljöövervakning Kust och Hav, HELCOM, HOLAS, Marin miljöövervakning, Övervakningsprogram6289Enheten för miljöövervakning+46106986289

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation