Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för forskning och miljömål (Kf)

Enheten arbetar med uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmål, kunskaps- och forskningsförsörjning samt analyser inom Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområden.

Enheten ansvarar för:

 • samordningsfrågor som rör myndighetens långsiktiga kunskapsbehov
 • främja forskning och utvecklingsverksamhet och delta i beredningen av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag
 • beredning av forskningsutlysningar i samverkan med andra forskningsfinansiärer
 • medverkan i styrning av forskningsprojekt och forskningsprogram i den mån det inte är fördelat på andra enheter
 • samordning av mottagande och utvärdering av forskningsresultat och syntesarbete som stöd för långsiktig kunskapsförsörjning
 • kontinuerlig övervakning och tillgängliggörande av forskningsresultat inom relevanta områden
 • beredning av den övergripande beställningen till SLU Aqua
 • uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans samt levande kust och skärgård liksom medverkan vid utvärderingen av andra miljömål
 • utredningar, utvärderingar och analyser (inklusive samhällsekonomi och miljöekonomi) som rör miljömålen eller som rör avdelningens arbete med forskning, miljöövervakning eller internationellt arbete
 • metodfrågor som rör myndighetens arbete med utredningar, utvärderingar och analyser
 • myndighetens bibliotek.

Medarbetare

 • Mats Svensson. Enhetschef. Mats SvenssonEnhetschefArbetsområde:
  Vattenförvaltning, Havsförvaltning, Fiskförvaltning, Miljöforskning, Kunskapsförsörjning, Samhällsekonomisk analys
  Tel: 010-6986374
  Skicka e-post till Mats
 • Johanna Andreasson. Utredare. Johanna AndreassonUtredareArbetsområde:
  Samhällsekonomiska analyser miljömålen, Internationell rapportering av dumpade muddermassor i havet, officell statistik, SCB
  Tel: 010-6986180
  Skicka e-post till Johanna
 • Bengt Fjällborg. Utredare. Bengt FjällborgUtredareArbetsområde:
  Ekotoxikologi, Miljögifter, Miljöforskningssekretariatet, Metaller, Biocider, Ytaktiva ämnen, Exponerings scenarios, Gruvor, Diffusa utsläpp, Ekologisk riskbedömning, Sediment
  Tel: 010-6986060
  Skicka e-post till Bengt
 • Thomas Klein. Utredare. Thomas KleinUtredareArbetsområde:
  Klimat- och miljöforskning, Klimatstrategi, Nationell och internationell klimatsamverkan, Eu:s jordobservationsprogram Copernicus
  Tel: 010-6986049
  Skicka e-post till Thomas
 • Pia Norling. Utredare. Pia NorlingUtredareArbetsområde:
  Marinekologi, Marin biodiversitet, Marin miljöövervakning, Naturvärdesbedömning, Miljöforskningssekretariat, OSPAR, Främmande arter, Ekosystemtjänster
  Tel: 010-6986097
  Skicka e-post till Pia
 • Maria Samuelsson. Utredare. Maria SamuelssonUtredareArbetsområde:
  Miljömålsarbete, Miljökvalitetsmål, Uppföljning av miljömålen, Fördjupad utvärdering, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning
  Tel: 010-6986920
  Skicka e-post till Maria

Publicerad: 2013-10-14

Sidansvarig: Webbredaktionen