Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för forskning och miljömål (Kf)

Enheten arbetar med uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmål, kunskaps- och forskningsförsörjning samt analyser inom Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområden.

Enheten ansvarar för:

 • samordningsfrågor som rör myndighetens långsiktiga kunskapsbehov
 • främja forskning och utvecklingsverksamhet och delta i beredningen av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag
 • beredning av forskningsutlysningar i samverkan med andra forskningsfinansiärer
 • medverkan i styrning av forskningsprojekt och forskningsprogram i den mån det inte är fördelat på andra enheter
 • samordning av mottagande och utvärdering av forskningsresultat och syntesarbete som stöd för långsiktig kunskapsförsörjning
 • kontinuerlig övervakning och tillgängliggörande av forskningsresultat inom relevanta områden
 • beredning av den övergripande beställningen till SLU Aqua
 • uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans samt levande kust och skärgård liksom medverkan vid utvärderingen av andra miljömål
 • utredningar, utvärderingar och analyser (inklusive samhällsekonomi och miljöekonomi) som rör miljömålen eller som rör avdelningens arbete med forskning, miljöövervakning eller internationellt arbete
 • metodfrågor som rör myndighetens arbete med utredningar, utvärderingar och analyser
 • myndighetens bibliotek.

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Therese Elfströmtherese.elfstrom@havochvatten.setheelfUtredareKunskapsavdelningen010-6986172Miljömål, Levande sjöar, Vattendrag6172Enheten för forskning och miljömål+46106986172
Visa eller dölj information Bengt Fjällborgbengt.fjallborg@havochvatten.sebenfjaUtredareKunskapsavdelningen010-6986060Ekotoxikologi, Miljögifter, Miljöforskningssekretariatet, Metaller, Biocider, Ytaktiva ämnen, Exponerings scenarios, Gruvor, Diffusa utsläpp, Ekologisk riskbedömning, Sediment6060Enheten för forskning och miljömål+46106986060
Visa eller dölj information Emmelie Johanssonemmelie.johansson@havochvatten.seemejohUtredareKunskapsavdelningen010-6986166Miljömålsansvarig Ingen övergödning6166Enheten för forskning och miljömål+46106986166
Visa eller dölj information Jens Mentzerjens.mentzer@havochvatten.sejenmenUtredareKunskapsavdelningen010-6986298Miljöekonomi, Samhällsekonomi, Ekosystemtjänster6298Enheten för forskning och miljömål+46106986298
Visa eller dölj information Sara Mikaelssonsara.mikaelsson@havochvatten.sesarmikBibliotekarieKunskapsavdelningen010-6986329Bibliotek, Rapporter6191Enheten för forskning och miljömål+46106986329
Visa eller dölj information Emma Sernlandemma.sernland@havochvatten.seemmserUtredareKunskapsavdelningen010-6986270Ekologi, Miljöforskningssekretariat, Kontakter med SCB6270Enheten för forskning och miljömål+46106986270
Visa eller dölj information Floor ten Hoopenfloor.tenhoopen@havochvatten.seflohooUtredareKunskapsavdelningen010-6986305Miljömålsarbete, Miljökvalitetsmål, Uppföljning av miljömålen, Fördjupad utvärdering, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning6305Enheten för forskning och miljömål+46106986305

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation