Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för forskning och miljömål (Kf)

Enheten arbetar med uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmål, kunskaps- och forskningsförsörjning samt analyser inom Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområden.

Enheten ansvarar för:

 • samordningsfrågor som rör myndighetens långsiktiga kunskapsbehov
 • främja forskning och utvecklingsverksamhet och delta i beredningen av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag
 • beredning av forskningsutlysningar i samverkan med andra forskningsfinansiärer
 • medverkan i styrning av forskningsprojekt och forskningsprogram i den mån det inte är fördelat på andra enheter
 • samordning av mottagande och utvärdering av forskningsresultat och syntesarbete som stöd för långsiktig kunskapsförsörjning
 • kontinuerlig övervakning och tillgängliggörande av forskningsresultat inom relevanta områden
 • beredning av den övergripande beställningen till SLU Aqua
 • uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans samt levande kust och skärgård liksom medverkan vid utvärderingen av andra miljömål
 • utredningar, utvärderingar och analyser (inklusive samhällsekonomi och miljöekonomi) som rör miljömålen eller som rör avdelningens arbete med forskning, miljöövervakning eller internationellt arbete
 • metodfrågor som rör myndighetens arbete med utredningar, utvärderingar och analyser
 • myndighetens bibliotek.

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Therese Elfströmtherese.elfstrom@havochvatten.setheelfUtredareKunskapsavdelningen010-6986172Miljömål, Levande sjöar, Vattendrag076-53861726172Enheten för forskning och miljömål+46106986172
Visa eller dölj information Bengt Fjällborgbengt.fjallborg@havochvatten.sebenfjaUtredareKunskapsavdelningen010-6986060Ekotoxikologi, Miljögifter, Miljöforskningssekretariatet, Metaller, Biocider, Ytaktiva ämnen, Exponerings scenarios, Gruvor, Diffusa utsläpp, Ekologisk riskbedömning, Sediment076-53860606060Enheten för forskning och miljömål+46106986060
Visa eller dölj information Fredrik Gröhnfredrik.grohn@havochvatten.sefregroBibliotekarieKunskapsavdelningen010-6986200Bibliotek, Rapporter073-24202006200Enheten för forskning och miljömål+46106986200
Visa eller dölj information Emmelie Johanssonemmelie.johansson@havochvatten.seemejohUtredareKunskapsavdelningen010-6986166Miljömålsansvarig Ingen övergödning076-53861666166Enheten för forskning och miljömål+46106986166
Visa eller dölj information Thomas Kleinthomas.klein@havochvatten.sethokleUtredareKunskapsavdelningen010-6986049Klimat- och miljöforskning, Klimatstrategi, Nationell och internationell klimatsamverkan, Eu:s jordobservationsprogram Copernicus076-53860496049Enheten för forskning och miljömål+46106986049
Visa eller dölj information Jens Mentzerjens.mentzer@havochvatten.sejenmenUtredareKunskapsavdelningen010-6986298Miljöekonomi, Samhällsekonomi, Ekosystemtjänster076-53861236298Enheten för forskning och miljömål+46106986298
Visa eller dölj information Maria Samuelssonmaria.samuelsson@havochvatten.semarsamUtredareKunskapsavdelningen010-6986920Miljömålsarbete, Miljökvalitetsmål, Uppföljning av miljömålen, Fördjupad utvärdering, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning076-53862206920Enheten för forskning och miljömål+46106986920
Visa eller dölj information Emma Sernlandemma.sernland@havochvatten.seemmserUtredareKunskapsavdelningen010-6986270Ekologi, Miljöforskningssekretariat, Kontakter med SCB072-53716896270Enheten för forskning och miljömål+46106986270
Visa eller dölj information Floor ten Hoopenfloor.hoopen@havochvatten.seflohooUtredareKunskapsavdelningen010-6986305Enhetschef073-59185606305Enheten för forskning och miljömål+46106986305

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-10-14

Sidansvarig: Webbredaktionen