Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Kunskapsavdelningen (K)

Avdelningen ansvarar för myndighetens långsiktiga kunskapsförsörjning, vilket berör miljö, fisk och andra akvatiska organismer, fiske, havsplanering, samhällsekonomi och andra aspekter på vatten-, havs- och fiskförvaltning och för arbetet med internationellt utvecklingssamarbete, internationella processer och konventioner.

Avdelningens ansvarsområde omfattar särskilt:

  • myndighetens behov av datainsamling och miljöövervakning i hav och sötvatten
  • samordning av HaVs samlade beställning till SLU Aqua
  • beredning och samordning av forskningsbehov och den samordning som krävs med angränsande forskningsfinansiärer, myndigheter och forskningsutförare
  • uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen
  • utredningar, utvärderingar, analyser som rör miljömålen eller som rör avdelningens arbete med forskning, miljöövervakning eller internationellt arbete
  • metodfrågor som rör myndighetens arbete med utredningar, utvärderingar och analyser
  • samordning av myndighetens arbete med internationella konventioner och processer, PGU och internationellt utvecklingssamarbete
  • myndighetens bibliotek
  • inom ansvarsområdet ge stöd till regeringskansliet
  • beredning av frågor om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.

Avdelningen ansvarar för att HaV fullgör de skyldigheter som ankommer på en statistikansvarig myndighet enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-10-14
Uppdaterad: 2016-07-04

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson