Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Kunskapsavdelningen (K)

Avdelningen ansvarar för myndighetens långsiktiga kunskapsförsörjning. Den berör miljö, fisk och andra akvatiska organismer, fiske, havsplanering, samhällsekonomi och andra aspekter på vatten-, havs- och fiskförvaltning. Vi har också ansvar för arbetet med internationellt utvecklingssamarbete, internationella processer och konventioner.

Avdelningens ansvarsområde omfattar särskilt:

  • myndighetens behov av datainsamling och miljöövervakning i hav och sötvatten
  • samordning av HaV:s samlade beställning till SLU Aqua
  • beredning och samordning av forskningsbehov och den samordning som krävs med angränsande forskningsfinansiärer, myndigheter och forskningsutförare
  • uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen
  • utredningar, utvärderingar, analyser som rör miljömålen eller som rör avdelningens arbete med forskning, miljöövervakning eller internationellt arbete
  • metodfrågor som rör myndighetens arbete med utredningar, utvärderingar och analyser
  • samordning av myndighetens arbete med internationella konventioner och processer, PGU och internationellt utvecklingssamarbete
  • myndighetens bibliotek
  • inom ansvarsområdet ge stöd till regeringskansliet
  • beredning av frågor om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.

Avdelningen ansvarar för att HaV fullgör de skyldigheter som ligger på en statistikansvarig myndighet enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation