Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för havsmiljöförvaltning (Hh)

Enheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s havsmiljödirektiv.

Enheten ansvarar för:

 • samordning av myndighetens arbete inom havsmiljöförvaltning
 • samordning och utveckling av arbetet med genomförandet av EU:s
  havsmiljödirektiv
 • stöd till regeringskansliet i genomförandet av den EU gemensamma genomförandestrategin CIS
 • samordning av myndighetens arbete med BSAP
 • åtgärder för att minska effekterna av övergödning
 • åtgärder för att minska negativa effekter av sjöfarten och fritidsbåtssektorn
 • åtgärder för att minska negativa effekter av marint skräp
 • sektorsövergripande samverkan/samordning av åtgärdsarbete relaterat till maritima branscher, t ex sjöfart och havsbaserad energiproduktion
 • samordning av myndighetens arbete med avseende på övergödning
 • EU-rapportering som rör havsmiljödirektivet, med undantag för frågor som rör övervakning och miljötillstånd
 • övriga maritima frågor som olyckor, räddningstjänst, oljespill, vraksanering m.m.,
 • samordning av myndighetens arbete inom HELCOM och OSPAR för EU:s havsvatten (EEZ) och tillhörande funktioner i förvaltningscykeln
 • beredning av ansökningar om bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom enhetens sakområde

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Mia Dahlströmmia.dahlstrom@havochvatten.semiadahEnhetschefAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986108Havsmiljöförvaltning, Vrak, Havsmiljödirektivet, Ospar, Helcom, Maritima transporter, Fritidsbåtar073-66807946108Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986108Mia Dahlström. Enhetschef.
Visa eller dölj information Philip Axephilip.axe@havochvatten.sephiaxeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986026Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförvaltning, Övergödning, Närslatsbelastning076-53860366026Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986026
Visa eller dölj information Lisa Bredahl Nerdallisa.bredahlnerdal@havochvatten.selisbreUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986333Marint skräp, Spökgarn, Mikroplaster, OSPAR ICG Marine Litter (HaVs representant), Skrotbåtar, Samhällsekonomi, Miljöekonomi076-53862336333Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986333
Visa eller dölj information Richard Emmersonrichard.emmerson@havochvatten.sericemeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986257Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning havsförvaltning073-66807196257Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986257
Visa eller dölj information Johanna Erikssonjohanna.eriksson@havochvatten.sejoheriUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986269Marint skräp, Spökgarn, Mikroplaster, Havsmiljödirektivet, OSPAR ICG Marine Litter (HaVs representant), Helcom EN Litter (HaV:s representant), EU TG Litter, Regionala aktionsplaner för marint skräp076-77834746269Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986269
Visa eller dölj information Norbert Häubnernorbert.haubner@havochvatten.senorhauUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986063Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Biodiversitet, Näringsvävar, Havsbotten, Marin Ekologi076-53860636063Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986063
Visa eller dölj information Fredrik Lindgrenfredrik.lindgren@havochvatten.sefredliUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986314Vrak, Kemiska stridsmedel (Måseskärsvraken), Sjöfart och sjöfartens miljöpåverkan076-53862146314Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986314
Visa eller dölj information Karin Petterssonkarin.pettersson@havochvatten.sekarpetUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986183Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförordningen, Internationell havsförvaltning, Växtplankton, Mijökvalitetsnormer, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning vattenförvaltning070-52403666183Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986183
Visa eller dölj information Laura Pirizlaura.piriz@havochvatten.selaupirHoD, UtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986248OSPAR, Delegationschef, HELCOM, Havsmiljökonventioner; Västerhavet; Nordsjön, Östersjön,Internationellt vatten070-27444306248Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986248
Visa eller dölj information Tobias Porsbringtobias.porsbring@havochvatten.setobporUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986094Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning havsförvaltning, Ekotoxologi076-53860946094Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986094
Visa eller dölj information Jonas Pålssonjonas.palsson@havochvatten.sejonpalUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986254Havsplanering, Sjöfart076-53861876254Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986254
Visa eller dölj information Josephine Rubia Johanssonjosephine.rubiajohansson@havochvatten.sejosrubUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986027Miljöfarliga vrak, Marint skräp073-66806436027Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986027
Visa eller dölj information Linda Rydelllinda.rydell@havochvatten.selinrydUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986033Åtgärdsprogram för Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförvaltning, HELCOM076-53860346033Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986033
Visa eller dölj information Charlotta Stadigcharlotta.stadig@havochvatten.sechastaUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986251Marint skräp, Förlorade fiskeredskap070-60512266251Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986251
Visa eller dölj information Helena Strandhelena.strand@havochvatten.sehelstrUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986313Utredare073-66806796313Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986313
Visa eller dölj information Max Vretbornmax.vretborn@havochvatten.semaxwreUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986069Havsmiljöförvaltning, Vattenförvaltning, Konsekvensanalyser, Miljöekonomi, Kostnads- och nyttoanalyser076-53860696069Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986069
Visa eller dölj information Frida Åbergfrida.aberg@havochvatten.sefriabeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986095Vrak, Fritidsbåtar, Mikroplast, Dumpad ammunition & kemiska stridsmedel, Miljöteknik, Innovation, Maritima Strategin, EU-fonder076-53860956095Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986095
Visa eller dölj information Lars Åkessonlars.Akesson@havochvatten.selarakeUtredareAvdelningen för havs- och vattenförvaltning010-6986325Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Muddring, Kylvatten, Avlopp, Vattenkvalitetsmodeller076-53862256325Enheten för havsmiljöförvaltning+46106986325

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation