Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för havsmiljöförvaltning (Hh)

Enheten arbetar med samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s havsmiljödirektiv.

Enheten ansvarar för:

 • samordning av myndighetens arbete inom havsmiljöförvaltning
 • samordning och utveckling av arbetet med genomförandet av EU:s
  havsmiljödirektiv
 • stöd till regeringskansliet i genomförandet av den EU gemensamma genomförandestrategin CIS
 • samordning av myndighetens arbete med BSAP
 • åtgärder för att minska effekterna av övergödning
 • åtgärder för att minska negativa effekter av sjöfarten och fritidsbåtssektorn
 • åtgärder för att minska negativa effekter av marint skräp
 • sektorsövergripande samverkan/samordning av åtgärdsarbete relaterat till maritima branscher, t ex sjöfart och havsbaserad energiproduktion
 • samordning av myndighetens arbete med avseende på övergödning
 • EU-rapportering som rör havsmiljödirektivet, med undantag för frågor som rör övervakning och miljötillstånd
 • övriga maritima frågor som olyckor, räddningstjänst, oljespill, vraksanering m.m.,
 • samordning av myndighetens arbete inom HELCOM och OSPAR för EU:s havsvatten (EEZ) och tillhörande funktioner i förvaltningscykeln
 • beredning av ansökningar om bidrag från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö inom enhetens sakområde

Medarbetare

 • Lisa Bredahl Nerdal. Utredare. Lisa Bredahl NerdalUtredareArbetsområde:
  Marint skräp, Spökgarn, Mikroplaster, OSPAR ICG Marine Litter (HaVs representant), Skrotbåtar, Samhällsekonomi, Miljöekonomi
  Tel: 010-6986333
  Skicka e-post till Lisa
 • Linus Hammar. Utredare. Linus HammarUtredareArbetsområde:
  Sjöfart, Fartyg, Fritidsbåtar, Maritima strategin, Havsplanering, Miljöbedömning, Blå tillväxt, Vindkraft, Kumulativa miljöeffekter, Symphony
  Tel: 010-6986115
  Skicka e-post till Linus
 • Norbert Häubner. Utredare. Norbert HäubnerUtredareArbetsområde:
  Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Biodiversitet, Näringsvävar, Havsbotten, Marin Ekologi
  Tel: 010-6986063
  Skicka e-post till Norbert
 • Karin Pettersson. Utredare. Karin PetterssonUtredareArbetsområde:
  Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, Havsmiljöförordningen, Internationell havsförvaltning, Växtplankton, Mijökvalitetsnormer, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning vattenförvaltning
  Tel: 010-6986183
  Skicka e-post till Karin
 • Laura Piriz. HoD, Utredare. Laura PirizHoD, UtredareArbetsområde:
  OSPAR, Delegationschef, HELCOM, Havsmiljökonventioner; Västerhavet; Nordsjön, Östersjön,Internationellt vatten
  Tel: 010-6986248
  Skicka e-post till Laura
 • Tobias Porsbring. Utredare. Tobias PorsbringUtredareArbetsområde:
  Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Föreskrifter havsförvaltning, Vägledning havsförvaltning, Ekotoxologi
  Tel: 010-6986094
  Skicka e-post till Tobias
 • Max Vretborn. Utredare. Max VretbornUtredareArbetsområde:
  Havsmiljöförvaltning, Vattenförvaltning, Konsekvensanalyser, Miljöekonomi, Kostnads- och nyttoanalyser
  Tel: 010-6986069
  Skicka e-post till Max
 • Frida Åberg. Utredare. Frida ÅbergUtredareArbetsområde:
  Vrak, Fritidsbåtar, Mikroplast, Dumpad ammunition & kemiska stridsmedel, Miljöteknik, Innovation, Maritima Strategin, EU-fonder
  Tel: 010-6986095
  Skicka e-post till Frida
 • Lars Åkesson. Utredare. Lars ÅkessonUtredareArbetsområde:
  Havsmiljöförvaltning, Indikatorer, Bedömningsgrunder, Muddring, Kylvatten, Avlopp, Vattenkvalitetsmodeller
  Tel: 010-6986325
  Skicka e-post till Lars

Publicerad: 2017-12-27
Uppdaterad: 2018-01-29

Sidansvarig: Webbredaktionen