Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning (H)

Avdelningen ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor.

Avdelningen ska vara samlande, pådrivande och stödjande i det åtgärdsarbete som behövs för att Sverige ska nå målen för havs- och vattenmiljöpolitiken.

Avdelningens ansvarsområde omfattar:

 • genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, EU:s havsmiljödirektiv och, när det gäller vattenmiljöer, EU:s habitatdirektiv
 • utveckling och införande av en svensk havsplanering
 • samordning av myndighetens arbete med HELCOM och OSPAR
 • samråd enligt ESBO-konventionen
 • medverkan i miljöprövningar i domstol
 • tillsynsvägledning enligt Miljöbalken
 • frågor om biologisk mångfald och områdesskydd
 • samordning av fiskevården
 • genomförande av HELCOM:s aktionsplan för Östersjön BSAP
 • att samordna myndighetens EU-beredning inom Miljödepartementets ansvarsområde
 • att inom ansvarsområdet ge stöd till regeringskansliet
 • beredning av frågor om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.

Avdelningens ledningsgrupp består av:

 1. Avdelningschef
 2. Biträdande avdelningschef
 3. Enhetscheferna
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation