Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för fiskereglering (Fr)

Enheten samordnar och utvecklar myndighetens arbete inom området fiskförvaltning.

Enheten ansvarar för:

 • samordning av stöd till regeringskansliet i frågor om fiskförvaltning och genomförandet av EU:s fiskeripolitik.
 • underlag och deltagande i regeringskansliets beredning i frågor som rör miljökonventioner inom avdelningens ansvarsområde
 • nationella föreskrifter vad gäller levande akvatiska resurser (exklusive sådana som rör tillträdesfrågor och fiskekvoter) samt föreskrifter rörande fiskefria områden i samverkan med enheten för biologisk mångfald
 • beslut om dispenser för vetenskapligt fiske
 • fiskefrågor enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland
 • att delta vid utformning av de närmare beställningarna till SLU Aqua beträffande beståndsuppskattningar, insamling och sammanställning av uppgifter härom och om fisket, bl.a. enligt EU:s datainsamlingsförordning (DCF) och svara för löpande dialog och inhämtning av rådgivningsresultat
 • HaV:s ansökningar om stöd och utbetalning av stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vad avser åtgärder för datainsamling, hantering, lagring och analys av fiskeriberoende data beträffande såväl yrkes- som fritidsfiske m.m. enligt artikel 77.2 a-e) i förordning (EU) nr 508/2014
 • bedriva åtgärdsarbete inom området fiske inom ramen för HELCOM:s aktionsplan för Östersjön BSAP med undantag för sådant restaureringsarbete som ligger under enheten för biologisk mångfald
 • att samordna myndighetens EU-beredning inom Näringsdepartementets ansvarsområde
 • arbete med frågor om fritidsfiske och fisketillsyn för sådant fiske
 • tillsynsvägledning för genomförande av fisketillsyn för fritidsfisket
 • samordning av kontakter med fiskerisektorn

Medarbetare

 • Håkan Carlstrand. Utredare. Håkan CarlstrandUtredareArbetsområde:
  Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Fritidsfiske, Fisketurism, Friluftsliv, Fiskefrågor Torne älv, NASCO
  Tel: 010-6986240
  Skicka e-post till Håkan
 • Martin Rydgren. Utredare. Martin RydgrenUtredareArbetsområde:
  Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Särskilt tillstånd för siklöjetrålning i Bottenviken
  Tel: 010-6986250
  Skicka e-post till Martin
 • Malin Wilhelmsson. Utredare. Malin WilhelmssonUtredareArbetsområde:
  EU-Samordnare, Samordning rådsarbetsgrupper samt kommittéer under kommissionen, Gemensamma fiskeripolitiken
  Tel: 010-6986216
  Skicka e-post till Malin
 • Mårten Åström. Utredare. Mårten ÅströmUtredareArbetsområde:
  Samordning beställningar: Vetenskapliga underlag för fiskförvaltning, Strategisk utveckling fiskförvaltning, Integrering fiske och miljö, Utveckling: ekosystembaserad fiskförvaltning
  Tel: 010-6986012
  Skicka e-post till Mårten

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2017-12-27

Sidansvarig: Webbredaktionen