Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för fiskereglering (Fr)

Enheten samordnar och utvecklar myndighetens arbete inom området fiskförvaltning.

Enheten ansvarar för:

 • samordning av stöd till regeringskansliet i frågor om fiskförvaltning och genomförandet av EU:s fiskeripolitik.
 • underlag och deltagande i regeringskansliets beredning i frågor som rör miljökonventioner inom avdelningens ansvarsområde
 • nationella föreskrifter vad gäller levande akvatiska resurser (exklusive sådana som rör tillträdesfrågor och fiskekvoter) samt föreskrifter rörande fiskefria områden i samverkan med enheten för biologisk mångfald
 • beslut om dispenser för vetenskapligt fiske
 • fiskefrågor enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland
 • att delta vid utformning av de närmare beställningarna till SLU Aqua beträffande beståndsuppskattningar, insamling och sammanställning av uppgifter härom och om fisket, bl.a. enligt EU:s datainsamlingsförordning (DCF) och svara för löpande dialog och inhämtning av rådgivningsresultat
 • HaV:s ansökningar om stöd och utbetalning av stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vad avser åtgärder för datainsamling, hantering, lagring och analys av fiskeriberoende data beträffande såväl yrkes- som fritidsfiske m.m. enligt artikel 77.2 a-e) i förordning (EU) nr 508/2014
 • bedriva åtgärdsarbete inom området fiske inom ramen för HELCOM:s aktionsplan för Östersjön BSAP med undantag för sådant restaureringsarbete som ligger under enheten för biologisk mångfald
 • att samordna myndighetens EU-beredning inom Näringsdepartementets ansvarsområde
 • arbete med frågor om fritidsfiske och fisketillsyn för sådant fiske
 • tillsynsvägledning för genomförande av fisketillsyn för fritidsfisket
 • samordning av kontakter med fiskerisektorn

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Inger Dahlgreninger.dahlgren@havochvatten.seingdahEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986020Enhetschef070-62403156020Enheten för fiskereglering+46106986020Inger Dahlgren. Enhetschef.
Visa eller dölj information Bart Adriaenssensbart.adriaenssens@havochvatten.sebaradrUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986323Västerhavsfrågor, Norgeförhandlingar, Fleråriga plan för Nordsjön076-53862236323Enheten för fiskereglering+46106986323
Visa eller dölj information Per-Olof V Anderssonper-olof.v.andersson@havochvatten.seperandUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986057Fiskeregler, Fisketillsyn, Fritidsfiske, Sportfiske070-31047216057Enheten för fiskereglering+46106986057
Visa eller dölj information Fredrik Arrheniusfredrik.arrhenius@havochvatten.sefrearrUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986122Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Fritidsfiske, Fisketurism, Friluftsliv, Fiskefrågor Torne älv, NASCO076-53861226122Enheten för fiskereglering+46106986122
Visa eller dölj information Gustav Blomqvistgustav.blomqvist@havochvatten.segusbloUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986259Datainsamling fritidsfiske, flottans ekonomi072-22978506259Enheten för fiskereglering+46106986259
Visa eller dölj information Sofia Brockmarksofia.brockmark@havochvatten.sesofbroUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986581076-53862816581Enheten för fiskereglering+46106986581
Visa eller dölj information Håkan Carlstrandhakan.carlstrand@havochvatten.sehakcarUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986240Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Fritidsfiske, Fisketurism, Friluftsliv, Fiskefrågor Torne älv, NASCO073-05990906240Enheten för fiskereglering+46106986240
Visa eller dölj information Gunilla Greiggunilla.greig@havochvatten.segungreUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986209Fiskförvaltning393-3183474046209Enheten för fiskereglering+46106986209
Visa eller dölj information Ulrika Gunnartzulrika.gunnartz@havochvatten.seulrgunUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986058Fiskförvaltning Helcom, Ospar. Ekosystembaserad fiskförvaltning, Havsmiljödirektivet076-53862586058Enheten för fiskereglering+46106986058
Visa eller dölj information Stefan KalogirouStefan.Kalogirou@havochvatten.sestekalUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986278Fiskförvaltning i västerhavet, NEAFC, djuphavsarter, reglering av fiske i skyddade områden inom GFPn076-53861786278Enheten för fiskereglering+46106986278
Visa eller dölj information Martin Karlssonmartin.karlsson@havochvatten.semkarlsUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986242Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Fritidsfiske076-53861326242Enheten för fiskereglering+46106986242
Visa eller dölj information Karin Linderholmkarin.linderholm@havochvatten.sekalindUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986232Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar070-34304146232Enheten för fiskereglering+46106986232
Visa eller dölj information Martin Rydgrenmartin.rydgren@havochvatten.semarrydUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986250Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Särskilt tillstånd för siklöjetrålning i Bottenviken070-35664326250Enheten för fiskereglering+46106986250
Visa eller dölj information Gry Sagebakkengry.sagebakken@havochvatten.segrysagUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986237Fiskförvaltning Östersjön, Flerårsplan Östersjön, Fiskeriförvaltning Svarta havet076-53862376237Enheten för fiskereglering+46106986237
Visa eller dölj information Stig Thörnqviststig.thornqvist@havochvatten.sestithoUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986265Tillsynsvägledning: Fisketillsyn, Fritidsfiske, Fiske och vattenbruk, Friluftsliv070-78816506265Enheten för fiskereglering+46106986265
Visa eller dölj information Malin Wilhelmssonmalin.wilhelmsson@havochvatten.semalwilUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986216EU-Samordnare, Samordning rådsarbetsgrupper samt kommittéer under kommissionen, Gemensamma fiskeripolitiken070-39648076216Enheten för fiskereglering+46106986216
Visa eller dölj information Mårten Åströmmarten.astrom@havochvatten.semarastUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986012Samordning beställningar: Vetenskapliga underlag för fiskförvaltning, Strategisk utveckling fiskförvaltning, Integrering fiske och miljö, Utveckling: ekosystembaserad fiskförvaltning070-79954156012Enheten för fiskereglering+46106986012

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation