Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för fiskereglering (Fr)

Enheten samordnar och utvecklar myndighetens arbete inom området fiskförvaltning.

Enheten ansvarar för:

 • samordning och utveckling av myndighetens arbete inom området fiskförvaltning, stöd till regeringskansliet i frågor om fiskförvaltning och genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken
 • nationella föreskrifter vad gäller levande akvatiska resurser, exklusive sådana som rör tillträdesfrågor och fiskekvoter, föreskrifter rörande fiskefria områden i samverkan med enheten för biologisk mångfald
 • fiskefrågor enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland
 • utformning av de närmare beställningarna till SLU Aqua beträffande
  beståndsuppskattningar, insamling och sammanställning av uppgifter härom och om fisket, bland annat enligt EU:s datainsamlingsförordning och svara för löpande dialog och inhämtning av rådgivningsresultat
 • HaV:s ansökningar om stöd och utbetalning av stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vad avser åtgärder för datainsamling, hantering, lagring och analys av fiskeriberoende data beträffande såväl yrkes- som fritidsfiske med mera
 • bedriva åtgärdsarbete inom området fiske inom ramen för Helcoms aktionsplan för Östersjön med undantag för sådant restaureringsarbete som ligger under enheten för biologisk mångfald
 • att samordna myndighetens EU-beredning inom Landsbygdsdepartementets ansvarsområde
 • arbete med frågor om fritidsfiske och fisketillsyn
 • tillsynsvägledning för fisketillsynens genomförande
 • samordning av kontakter med fiskerisektorn.

Medarbetare

 • Håkan Carlstrand. Utredare. Håkan CarlstrandUtredareArbetsområde:
  Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Fritidsfiske, Fisketurism, Friluftsliv, Fiskefrågor Torne älv, NASCO
  Tel: 010-6986240
  Skicka e-post till Håkan
 • Martin Rydgren. Utredare. Martin RydgrenUtredareArbetsområde:
  Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Särskilt tillstånd för siklöjetrålning i Bottenviken
  Tel: 010-6986250
  Skicka e-post till Martin
 • Malin Wilhelmsson. Utredare. Malin WilhelmssonUtredareArbetsområde:
  EU-Samordnare, Samordning rådsarbetsgrupper samt kommittéer under kommissionen, Gemensamma fiskeripolitiken
  Tel: 010-6986216
  Skicka e-post till Malin
 • Mårten Åström. Utredare. Mårten ÅströmUtredareArbetsområde:
  Samordning beställningar: Vetenskapliga underlag för fiskförvaltning, Strategisk utveckling fiskförvaltning, Integrering fiske och miljö, Utveckling: ekosystembaserad fiskförvaltning
  Tel: 010-6986012
  Skicka e-post till Mårten
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2015-10-06

Sidansvarig: Webbredaktionen