Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Enheten för fiskereglering (Fr)

Enheten samordnar och utvecklar myndighetens arbete inom området fiskförvaltning.

Enheten ansvarar för:

 • samordning av stöd till regeringskansliet i frågor om fiskförvaltning och genomförandet av EU:s fiskeripolitik.
 • underlag och deltagande i regeringskansliets beredning i frågor som rör miljökonventioner inom avdelningens ansvarsområde
 • nationella föreskrifter vad gäller levande akvatiska resurser (exklusive sådana som rör tillträdesfrågor och fiskekvoter) samt föreskrifter rörande fiskefria områden i samverkan med enheten för biologisk mångfald
 • beslut om dispenser för vetenskapligt fiske
 • fiskefrågor enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland
 • att delta vid utformning av de närmare beställningarna till SLU Aqua beträffande beståndsuppskattningar, insamling och sammanställning av uppgifter härom och om fisket, bl.a. enligt EU:s datainsamlingsförordning (DCF) och svara för löpande dialog och inhämtning av rådgivningsresultat
 • HaV:s ansökningar om stöd och utbetalning av stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vad avser åtgärder för datainsamling, hantering, lagring och analys av fiskeriberoende data beträffande såväl yrkes- som fritidsfiske m.m. enligt artikel 77.2 a-e) i förordning (EU) nr 508/2014
 • bedriva åtgärdsarbete inom området fiske inom ramen för HELCOM:s aktionsplan för Östersjön BSAP med undantag för sådant restaureringsarbete som ligger under enheten för biologisk mångfald
 • att samordna myndighetens EU-beredning inom Näringsdepartementets ansvarsområde
 • arbete med frågor om fritidsfiske och fisketillsyn för sådant fiske
 • tillsynsvägledning för genomförande av fisketillsyn för fritidsfisket
 • samordning av kontakter med fiskerisektorn

Medarbetare

Medarbetare
NamnE-postIDTitelAvdelningTelefonSökordMobilKortnrEnhetTelefonBild
Visa eller dölj information Inger Dahlgreninger.dahlgren@havochvatten.seingdahEnhetschefAvdelningen för fiskförvaltning010-6986020Enhetschef070-62403156020Enheten för fiskereglering+46106986020Inger Dahlgren. Enhetschef.
Visa eller dölj information Bart Adriaenssensbart.adriaenssens@havochvatten.sebaradrUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986323Västerhavsfrågor, Norgeförhandlingar, Fleråriga plan för Nordsjön6323Enheten för fiskereglering+46106986323
Visa eller dölj information Per-Olof V Anderssonper-olof.v.andersson@havochvatten.seperandUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986057Fiskeregler, Fisketillsyn, Fritidsfiske, Sportfiske6057Enheten för fiskereglering+46106986057
Visa eller dölj information Fredrik Arrheniusfredrik.arrhenius@havochvatten.sefrearrUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986122Internationell fiskförvaltning, Regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, ICCAT, Tonfiskfrågor, Fiskepartnerskapsavtal, Fiskefrågor inom FN-organ6122Enheten för fiskereglering+46106986122
Visa eller dölj information Gustav Blomqvistgustav.blomqvist@havochvatten.segusbloUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986259Datainsamling fritidsfiske, flottans ekonomi6259Enheten för fiskereglering+46106986259
Visa eller dölj information Sofia Brockmarksofia.brockmark@havochvatten.sesofbroUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-69865816581Enheten för fiskereglering+46106986581
Visa eller dölj information Håkan Carlstrandhakan.carlstrand@havochvatten.sehakcarUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986240Laxfiske, Sportfiske, Tillstånd turistfiske, Fritidsfiske, Laxplanen, Gränsälvsöverenskommelsen Torne Älv,Leppefisk dispens6240Enheten för fiskereglering+46106986240
Visa eller dölj information Gunilla Greiggunilla.greig@havochvatten.segungreUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986209Fiskförvaltning6209Enheten för fiskereglering+46106986209
Visa eller dölj information Ulrika Gunnartzulrika.gunnartz@havochvatten.seulrgunUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986058Fiskförvaltning Helcom, Ospar. Ekosystembaserad fiskförvaltning, Havsmiljödirektivet6058Enheten för fiskereglering+46106986058
Visa eller dölj information Stefan KalogirouStefan.Kalogirou@havochvatten.sestekalUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986278Fiskförvaltning i västerhavet, NEAFC, djuphavsarter, reglering av fiske i skyddade områden inom GFPn6278Enheten för fiskereglering+46106986278
Visa eller dölj information Martin Karlssonmartin.karlsson@havochvatten.semkarlsUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986242Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Fritidsfiske6242Enheten för fiskereglering+46106986242
Visa eller dölj information Karin Linderholmkarin.linderholm@havochvatten.sekalindUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986232Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar6232Enheten för fiskereglering+46106986232
Visa eller dölj information Martin Rydgrenmartin.rydgren@havochvatten.semarrydUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986250Fiskförvaltning, Nationella föreskrifter, Fiskeregler, Särskilt tillstånd för siklöjetrålning i Bottenviken6250Enheten för fiskereglering+46106986250
Visa eller dölj information Gry Sagebakkengry.sagebakken@havochvatten.segrysagUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986237Fiskförvaltning Östersjön, Flerårsplan Östersjön, Fiskeriförvaltning Svarta havet6237Enheten för fiskereglering+46106986237
Visa eller dölj information Hanna Swahnberghanna.swahnberg@havochvatten.sehanswaUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986338Datainsamling fritidsfiske och fiskets ekonomi6338Enheten för fiskereglering+46106986338
Visa eller dölj information Stig Thörnqviststig.thornqvist@havochvatten.sestithoUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986265Tillsynsvägledning: Fisketillsyn, Fritidsfiske, Fiske och vattenbruk, Friluftsliv6265Enheten för fiskereglering+46106986265
Visa eller dölj information Malin Wilhelmssonmalin.wilhelmsson@havochvatten.semalwilUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986216EU-Samordnare, Samordning rådsarbetsgrupper samt kommittéer under kommissionen, Gemensamma fiskeripolitiken6216Enheten för fiskereglering+46106986216
Visa eller dölj information Mårten Åströmmarten.astrom@havochvatten.semarastUtredareAvdelningen för fiskförvaltning010-6986012Samordning beställningar: Vetenskapliga underlag för fiskförvaltning, Strategisk utveckling fiskförvaltning, Integrering fiske och miljö, Utveckling: ekosystembaserad fiskförvaltning6012Enheten för fiskereglering+46106986012

Listan över medarbeterare hämtas...

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation