Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Forskning

Vad är ekosystemtjänster?

Människan är beroende av naturens produkter och tjänster, så kallade ekosystemtjänster. Vad är då ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster, direkta eller indirekta, från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande och vår välfärd.

  • Ekosystemtjänster i sig är inget nytt, utan en del av naturen som människan länge känt till och uppmärksammat, utan att direkt använda begreppet ekosystemtjänster. Nytt är att använda begreppet för att systematisera och genomföra analyser och bedöma positiv och negativ påverkan på ekosystemens/naturens värden för hänsyn i förvaltning, beslut och planering.
  • Begreppet är ett sätt att synliggöra och systematisera olika värden från naturens ekosystem och på så sätt underlätta hänsynstagande och ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra ekosystem.

Exempel på ekosystemtjänster är livsmedel såsom fisk, livsmiljöer för växter och djur, vattenrenande tjänster, såsom rening av gödningsämnen och miljögifter. Andra tjänster kan till exempelvis vara platser för naturupplevelser och rekreation. För fler exempel, se figurer nedan.

Exempel på ekosystemtjänster i havet. Illustration.
Exempel på ekosystemtjänster i sötvatten. Illustration.

Exempel på ekosystemtjänster i havet och i sötvatten. Illustrationerna är fria att använda i kommunikation om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Nyhetsbrev ekosystemtjänster

Nyhetsbrevet är ett bra sätt att hålla dig informerad om vad som händer inom ekosystemtjänster. Här hittar du länkar till de senaste nyhetsbreven om ekosystemtjänster med länkar till artiklar om ämnet.

arkivsidan för nyhetsbrevet hittar du äldre nyhetsbrev och kan prenumerera via RSS. Nyhetsbrev för andra ämnesområden finns på sidan om omvärldsbevakning.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Forskning