Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete Klimat

Agenda 2030 - en global hållbarhetsagenda

FN har tagit fram globala mål för hållbar utveckling för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och lösa klimatkrisen.

Klicka för större bild

Agendan innehåller 17 utvecklingsmål och 169 delmål som ska balansera de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbar utveckling. Målen är integrerade och odelbara och genomförandet av målen är beroende av engagemang från hela samhället.

Läs mer om Agenda 2030

Vilka hållbarhetsmål arbetar vi med?

Vår verksamhet kopplar i huvudsak till:

  1. mål 6 om rent vatten och sanitet för alla
  2. mål 14 om hav och marina resurser
  3. mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara akvatiska ekosystem är en förutsättning för social och ekonomisk utveckling. Vårt arbete kopplar därför till flera andra mål i agendan, särskilt mål 1 om att utrota fattigdom och mål 2 om en tryggad livsmedelsförsörjning.

Vi har redovisat ett regeringsuppdrag om Agenda 2030.

Läs mer om hur vår verksamhet bidrar till att nå de globala hållarbetsmålen i bilaga 2.PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Internationellt arbete Klimat

Publicerad: 2016-11-08
Granskad: 2018-01-16

Sidansvarig: Webbredaktionen