Sök

Din sökning ��l gav 52 träffar

 1. Publicerad: 30 september 2020

  Data för Kontroll av musslor och ostron som livsmedel - Miljöövervakning i kust och hav

  för tvåskaliga blötdjur - L 2020 nr 24 - PDF. Relaterad information Våra sidor med undersökningstyper Faktasidor för marin miljöövervakning Livsmedelsverkets kontroll av livsmedel Länk till annan webbplats, öppnas

 2. Publicerad: 10 september 2014 Uppdaterad: 28 februari 2020

  Klorid i grundvatten

  Halten av klorid (salt) i grundvatten har varit stabil under perioden 1996 – 2018. Det framgår av resultat från det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten.

 3. Publicerad: 9 maj 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  Vattenskyddsområde - Hantering av kemiska bekämpningsmedel

  Det finns kvalitetskrav i form av gränsvärden för bekämpningsmedelrester i färdigt dricksvatten.

 4. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 27 februari 2020

  Siktanalys och perkolationsprov - Vägledning för prövning av små avlopp

  flera prover ut för analys så är det det minst gynnsamma provet som ska siktas. Vid osäkerhet kan flera prover behöva tas ut. Ett prov bör ha en volym av minst 0,5 l. Stenar större än ca 20 mm tas bort

 5. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 5 april 2019

  Fritidsbåtar

  Tips och riktlinjer för dig som äger fritidsbåt för att minska miljöpåverkan. Här hittar du även information om skrotning av fritidsbåtar.

 6. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 3 december 2020

  Exempel på produkter som omfattas av kravet på CE-märkning - Vägledning för prövning av små avlopp

  hur länge provningen av reningseffektivitet ska pågå, antalet prov och analyser som ska genomföras och att reningsgrad ska anges procentuellt och inte i mg/l i deklarationen. I SS-EN 12566-6 ingår även

 7. Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

  Föreskriften beskriver hur vattenmyndigheterna ska klassa vattenförekomster enligt angivna bedömningsgrunder för ekologisk och kemisk status. Den beskriver också hur man fastställer miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster.. Föreskrifterna trädde i kraft 1 januari 2020 då HVMFS 2013:19 upphörde att gälla.

 8. Publicerad: 12 januari 2017 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Frågor och svar om miljökvalitetsnormer för ytvatten

  Här har vi samlat vanliga frågor och svar om att bestämma miljökvalitetsnormer för ytvatten.

 9. Vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

  Föreskriften fastställer vad som utgör god miljöstatus för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Den innehåller också miljökvalitetsnormer med indikatorer för havsmiljön.

 10. Publicerad: 2 december 2013 Uppdaterad: 22 oktober 2018

  Insynsråd

  Havs- och vattenmyndigheten har ett insynsråd som regeringen utser. Insynsrådet är rådgivande och säkrar allmänhetens insyn i myndighetens verksamhet.