Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Registret senast uppdaterat: 2020-01-01

Bemyndigande:
3 kap. 4 §, 4 kap. 8 § och 9 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

Ikraftträdande:
2020-01-01

Ändringsversioner

Ändringar
HVMFS 2019:25 Pdf, 1.3 MB.

Ursprunglig utgåva

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-01-01
Sidansvarig: Webbredaktion