Övriga organisationer

Här hittar du de havs- och vattenrelaterade stöden och bidragen som finns hos övriga organisationer. För att få den senaste informationen är det viktigt att du går till de webbplatser som finns under varje stöd.

Bidrag
Bidrag Kategorier
Anslag till friluftsliv Friluftsliv
Avfall Sveriges utvecklingssatsning Avfall,
Kretslopp
Baltic sea conservation foundation Våtmark,
Skyddade områden,
Övergödning
Baltic Waters Biologisk mångfald,
Fiske,
Övergödning
BSAP-fonden Farliga ämnen,
Marint skräp,
Övergödning
EKOenergy:s Environmental Fund Restaurering,
Vandringsvägar
Naturbonusen Vattenvård,
Naturvård
Naturskyddsföreningens miljöfond Vandringsvägar,
Vandringshinder
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt Våtmark
Nordiskt samarbete -
Open rivers programme Restaurering,
Utrivning,
Vandringsvägar
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder Restaurering,
Fiskevård,
Vandringsvägar
Svensk Vatten Utveckling (SVU) VA-teknik
Svensk våtmarksfond Våtmark,
Restaurering,
Skötsel
Vattenkraftens miljöfond Restaurering,
Utrivning,
Vandringsvägar
Vätterns fiskevårdsfond Lokalt ledd utveckling,
Fiskevård
Publicerad: 2020-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion