Jordbruksverket

Här hittar du de havs- och vattenrelaterade stöden och bidragen som finns hos Jordbruksverket. För att få den senaste informationen är det viktigt att du även går till Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverket har också tillfälliga stöd och utlysningar som vi inte tar upp nedan. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka inom ett specifikt område under en viss tid.

Bidrag
Bidrag Kategorier
Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet Fiske,
Marint skräp,
Vattenbruk
Lokalt ledd utveckling genom Leader Lokalt ledd utveckling
Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet Åtgärder,
Övervakning
Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp Akvatiskt skräp,
Fiskeredskap,
Förlorade fiskeredskap,
Marint skräp
Stöd till innovation (EIP) Innovation
Publicerad: 2020-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion