Farligare än du tror – problem med invasiva främmande arter

Hitta på sidan

Informationskampanjen ”Farligare än du tror” var främst en digital kampanj som syftade till att visa vilka konsekvenser invasiva främmande arter kan ge. Materialet fokuserar på specifika arter, vilka problem de skapar och hur man bör agera om man har/stöter på arten.

Kampanjmaterial

Dela materialet

När du delar materialet får du gärna hänvisa till informationssamarbetet med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Varning! Blomsterlupin är en populär trädgårdsväxt, men den är lurigare än man kan tro. Som invasiv art tränger den bort andra växter och ändrar näringssammansättningen i jorden vilket kan skada den biologiska mångfalden.

Stoppa spridningen av blomsterlupin:

 • Ta bort den från din tomt eller mark innan den satt frö
 • Se till att den inte sprids
 • Ta hand om avfallet på rätt sätt

#invasivaarter #blomsterlupin #[område]

Kortare text

Blomsterlupin är en populär trädgårdsväxt, men den tränger bort andra växer och påverkar den biologiska mångfalden. Slå den eller ryck upp innan den satt frö. #invasivaarter #blomsterlupin #[område]

Länk

Blomsterlupin, Lupin (naturvardsverket.se)

Bild

Blommor. Text på bild, omtyckt men tärande.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Se hit! Asiatisk blåskrabba är en invasiv art som kan göra stor skada för vår biologiska mångfald om den får fortsätta sprida sig i våra svenska vatten. Du känner igen blåskrabban på blåsan i ”tumvecket” på klorna och den kvadratiska ryggskölden.

Stoppa spridningen av blåskrabba:

 • Identifiera: blåsa i tumvecket och kvadratisk ryggsköld
 • Släpp inte tillbaka i vattnet
 • Rapportera fynd på rappen.nu

#invasivaarter #blåskrabba #[område]

Kortare text

Stoppa spridningen av asiatisk blåskrabba! Släpp inte tillbaka den i vattnet och rapportera fynd på rappen.nu. #invasivaarter #blåskrabba #[område]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/blaskrabba.html

Bild

Krabba. Text på bild, liten men skadlig.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Se upp! Jättebalsamin är en invasiv och förbjuden art som kan ställa till det i din trädgård och hota vår biologiska mångfald. Men den är lätt ta bort. Ryck bara upp den – helst innan den blommar, så att inte fröna sprids.

Stoppa spridningen av jättebalsamin:

 • Ta bort den från din egen tomt eller mark
 • Se till att den inte sprids
 • Ta hand om avfallet på rätt sätt

#invasivaarter #jättebalsamin #[område]

Kortare text

Se upp! Jättebalsamin är en invasiv och förbjuden växt som kan ställa till det i din trädgård. Hjälp till att stoppa spridningen – ryck bara bort den och ta hand om avfallet. #invasivaarter #jättebalsamin #[område]

Länk

Jättebalsamin (naturvardsverket.se)

Bild

Blommor. Text på bild, ståtlig men bråkig.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Jätteloka är vacker och ståtlig, men som invasiv främmande art kan den skada den biologiska mångfalden negativt genom att den kväver andra växer. Växtsaften kan ge svåra brännskador och ärr om huden utsätts för solljus.

Stoppa spridningen av jätteloka:

 • Ta bort den på din egen tomt eller mark (med skyddskläder på)
 • Ta hand om avfallet på rätt sätt
 • Rapportera fynd på invasivaarter.nu

#invasivaarter #jätteloka #[område]

Kortare text

Jätteloka är en invasiv främmande art som kväver andra växter. Rapportera fynd till invasivaarter.nu. #invasivaarter #jätteloka #[område]

Länk

Jätteloka (naturvardsverket.se)

Bild

Blommor. Text på bild, ståtlig men skadlig.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Marmorkräftan är en invasiv främmande art som är förbjuden att importera eller odla enligt EU-lag. Kräftan kan bära på sjukdomar, vilket kan slå hårt mot sötvattenskräftor och andra arter om den sprids i naturen. Dessutom förökar den sig ensam.

Stoppa spridningen av marmorkräfta:

 • Rapportera fynd till rappen.nu
 • Förbjuden i Sverige – får inte finnas i akvarier
 • Sätt inte ut i naturen

#invasivaarter #marmorkräfta #[område]

Kortare text

Marmorkräftan är en invasiv främmande art som är förbjuden i Sverige – den får inte finnas i akvarier. På rappen.nu kan du rapportera fynd. #invasivaarter #marmorkräfta #[område]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/marmorkrafta.html

Bild

Kräfta. Text på bild, liten men lömsk.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Varning! Signalkräftan är en invasiv art som bär på kräftpest vilket är dödligt för vår inhemska flodkräfta. Du känner igen den på den vita fläcken vid tumgreppet på klorna och att den saknar taggar mellan huvud och ryggsköld.

Stoppa spridningen av signalkräfta:

 • Sätt inte ut eller flytta signalkräfta
 • Följ reglerna för kräftfiske
 • Desinficera kräftfiskeredskap och annan utrustning

#invasivaarter #signalkräfta #[område]

Kortare text

Signalkräftan är en invasiv art som bär på kräftpest, vilket är dödligt för flodkräftan. Sätt inte ut eller flytta kräftor mellan vatten. #invasivaarter #signalkräfta #[län/ort]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/signalkrafta.html

Bild

Kräfta. Text på bild, smaklig men smittsam.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Varning! Sjögull är en invasiv främmande växt som sprider sig snabbt vilket försvårar bad, fiske och båttrafik. Livet under ytan påverkas också negativt med för lite solljus i vattnet.

Stoppa spridningen av sjögull:

 • Kör inte motorbåt bland sjögull
 • Plantera inte sjögull
 • Rapportera till rappen.nu om du ser sjögull i sjöar eller vattendrag

#invasivaarter #sjögull #[område]

Kortare text

Varning! Sjögull sprider sig snabbt vilket påverkar bad, fiske, båttrafik och livet under ytan. Hindra spridning genom att låta den vara. #invasivaarter #sjögull #[område]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/sjogull.html

Bild

Blommor. Text på bild, vacker men kvävande.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Varning! Rödörad vattensköldpadda är populär som sällskapsdjur men är förbjuden och kan göra stor skada om den kommer ut i naturen. Den är en invasiv främmande art som äter upp mat för andra djur, vilket kan skada den biologiska mångfalden.

Stoppa spridningen av rödörad vattensköldpadda

 • Släpp inte ut den i naturen eller i någon stadsdamm
 • Hindra den från att rymma
 • Rapportera till invasivaarter.nu om du ser en ute i det fria

#invasivaarter #rödöradvattensköldpadda #gulbukigvattensköldpadda #[område]

Kortare text

Varning! Rödörad vattensköldpadda kan frisläppt skada den biologiska mångfalden. Om du äger en vattensköldpadda, se upp så att den inte rymmer. #invasivaarter #rödöradvattensköldpadda #[område]

Länk

Gulbukig vattensköldpadda

Bild

Sköldpadda. Text på bild, söt men glupsk.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Underskön men dominant

Låt dig inte förföras! Gul skunkkalla är en invasiv och förbjuden växt som tar över när den kommit ut i naturen. Den behöver tas bort innan den skadar den biologiska mångfalden där den växer.

Stoppa spridningen av gul skunkkalla:

 • Rapportera fynd till invasivaarter.nu
 • Gräv bort den på egen mark innan den blir stor och tung.
 • Ta hand om avfallet på rätt sätt.

#invasivaarter #gulskunkkalla #[område]

Kortare text

Låt dig inte förföras! Gul skunkkalla är en invasiv och förbjuden växt som tar över i naturen. Hjälp till att stoppa spridningen genom att rapportera fynd till invasivaarter.nu. #invasivaarter #gulskunkkalla #[område]

Länk

Gul skunkkalla (naturvardsverket.se)

Bild

Gul skunkkalla. Text på bild, Underskön men dominant.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Välvuxen men gränslös

Alarm! Parkslide kan bli en ovanligt invasiv gäst i trädgården och svår att bli av med. Kommer den ut i naturen hotas biologisk mångfald. Håll ögonen på den och tänk på att den kan triggas igång om du börjar bråka med den.

Stoppa spridningen av parkslide:

 • Bekämpa den inte om den inte är ett problem
 • Måste du ta bort den – anlita expert
 • Rapportera fynd till invasivaarter.nu

#invasivaarter #parkslide #[område]

Kortare text

Alarm! Parkslide är en ovanligt invasiv gäst i trädgården och svår att bli av med. I naturen tränger den bort all annan växtlighet. Håll ögonen på den och tänk på att den kan triggas igång om du börjar bråka med den. Vill du bli av med den – anlita expertis.

#invasivaarter #parkslide #[område]

Länk

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/arter-som-ej-omfattas-av-regler/parkslide

Bild

Parkslide. Text på bild, välvuxen men gränslös.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Ullig men inte gullig

Alarm! Den kinesiska ullhandskrabban är en invasiv art som kan förstöra fiskeredskap och ta fångst. Den kan också sprida sjukdomar och parasiter och gräva gångar som förstör strandkanter och flodbankar. Du känner igen den på de ulliga borsten på klorna.

Stoppa spridningen av kinesisk ullhandskrabba:

 • Släpp inte tillbaka den i vattnet!
 • Rapportera alltid in ditt fynd till rappen.nu

#invasivaarter #kinesiskullhandskrabba #[område]

Kortare text

Alarm! Kinesisk ullhandskrabba är invasiv och kan förstöra fiskeredskap och fångst, sprida sjukdomar och förstöra flodbankar. Släpp aldrig tillbaka den i vattnet!

#invasivaarter #kinesiskullhandskrabba #[område]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/kinesisk-ullhandskrabba.html

Bild

Parkslide. Text på bild, välvuxen men gränslös.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Liten men glupsk

Se upp! Svartmunnad smörbult är en glupsk fisk som trivs i både sött och salt vatten och kan föröka sig effektivt. Trots att den är liten, 10-17 cm, så skrämmer den bort andra fiskar och äter rommen från andra arter. Om svartmunnad smörbult får fäste i svenska vatten kan det ge allvarliga effekter på inhemska arter och ekosystem.

Stoppa spridningen av svartmunnad smörbult:

 • Släpp inte tillbaka den i vattnet!
 • Tillaga den – är delikatess i andra länder
 • Rapportera alltid in ditt fynd till www.rappen.nu

#invasivaarter #svartmunnadsmörbult #[område]

Kortare text

Se upp! Den glupska svartmunnade smörbulten trivs i både sött och salt vatten. Den skräms och äter rommen från andra arter. Den här firren kan påverka inhemska ekosystem negativt.

#invasivaarter #svartmunnadsmörbult #[område]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/svartmunnad-smorbult.html

Bild

Parkslide. Text på bild, välvuxen men gränslös.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Dekorativ men trasslig

Varning! Smal vattenpest kan vara dekorativ i en damm, men den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen. Om den kommer ut i naturvatten växer den snabbt och sprider sig lätt. Den hindrar solljus att tränga ned i vattnet och det påverkar allt annat liv. Täta bestånd av smal vattenpest ställer också till problem för båttrafik, fiske och bad.

Stoppa spridningen av smal vattenpest:

 • Se till att inte få smal vattenpest i din damm!
 • Riv inte i smal vattenpest – små växtdelar kan driva iväg och bli till nya plantor
 • Rapportera alltid in ditt fynd till www.rappen.nu

#invasivaarter #smalvattenpest #[område]

Kortare text

Smal vattenpest är en invasiv vattenväxt som växer snabbt och sprider sig lätt. Den påverkar livet i vattnet negativt och ställer till problem för båttrafik, fiske och bad. Om du stöter på den – låt den vara och rapportera till www.rappen.nu

#invasivaarter #smalvattenpest #[område]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/smal-vattenpest.html

Bild

Parkslide. Text på bild, välvuxen men gränslös.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Liten men besvärlig

Håll utkik! Vitfingrad brackvattenskrabba är en invasiv art med få naturliga fiender och därför ett hot mot våra inhemska arter. Den kan konkurrera om mat och utrymme och föra över smitta till arter som insjökräftor. Täta bestånd av vitfingrad brackvattenskrabba kan sätta igen vattenledningsrör.

Stoppa spridningen av vitfingrad brackvattenskrabba:

 • Släpp inte tillbaka den i vattnet!
 • Rapportera alltid in ditt fynd till www.rappen.nu

#invasivaarter #vitfingradbrackvattenskrabba #[område]

Kortare text

Den invasiva vitfingrade brackvattenskrabban är ett hot mot inhemska arter genom konkurrens och smittspridning. Täta bestånd kan sätta igen vattenledningsrör. Släpp inte tillbaka den i vattnet och rapportera alltid in ditt fynd till www.rappen.nu

#invasivaarter #vitfingradbrackvattenskrabba #[område]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/vitfingrad-brackvattenskrabba.html

Bild

Parkslide. Text på bild, välvuxen men gränslös.
Publicerad: 2023-03-13
Sidansvarig: Webbredaktion