Övriga organisationer

Här hittar du de havs- och vattenrelaterade stöden och bidragen som finns hos övriga organisationer. För att få den senaste informationen är det viktigt att du går till de webbplatser som finns under varje stöd.

Bidrag
Bidrag Kategorier
Anslag till friluftsliv Friluftsliv
Avfall Sveriges utvecklingssatsning Avfall,
Kretslopp
Naturbonusen Vattenvård,
Naturvård
Nordiskt samarbete -
Naturskyddsföreningens miljöfond Vandringsvägar,
Vandringshinder
Sportfiskarnas fiskevårdsfonder Restaurering,
Fiskevård,
Vandringsvägar
Naturskyddsföreningens våtmarksprojekt Våtmark
Svensk våtmarksfond Våtmark,
Restaurering,
Skötsel
Vätterns fiskevårdsfond Lokalt ledd utveckling,
Fiskevård
Vattenkraftens miljöfond Restaurering,
Utrivning,
Vandringsvägar
Baltic sea conservation foundation Våtmark,
Skyddade områden,
Övergödning
BSAP-fonden Övergödning
Svensk Vatten Utveckling (SVU) VA-teknik
Open rivers programme Restaurering,
Utrivning,
Vandringsvägar
Baltic Waters 2030 Biologisk mångfald,
Fiske,
Övergödning
Publicerad: 2020-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion