Vad är ett kraftigt modifierat vatten?

Kraftigt modifierat vatten är ett begrepp inom vattenförvaltningen. En kraftigt modifierad vattenförekomst är en ytvattenförekomst som har avsevärda fysiska förändringar till följd av mänsklig verksamhet. De fysiska förändringarna har påverkat vattenförekomstens ekologiska status i den omfattningen att god ekologisk status inte kan nås. Det är bara vissa specifika mänskliga verksamheter som kan ligga bakom att en vattenförekomst blir ett KMV och bara om nyttan med dessa är tydligt beskriven. Nyttan med verksamheten ska inte heller kunna uppnås på något annat sätt som är bättre för miljön.

För att få förklaras som kraftigt modifierad ska vattenförekomsten ha genomgått en bedömning enligt 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen och uppfylla kriterierna som anges där.

Publicerad: 2017-11-29
Sidansvarig: Webbredaktion