Leder alltid allt som listas i 4 kap. 3 § vatten­förvaltnings­förordningen till att en vatten­förekomst får förklaras som KMV?

Nej! Bara om den nyttan av något av det som listas av tekniska skäl eller med rimliga kostnader inte kan uppnås på något annat sätt som är bättre för miljön.

Nyttan av verksamheten bedöms utifrån ett samhällsperspektiv. Nyttan bedöms inte utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv eller utifrån vilken nytta den utgör för en specifik person eller ägare. För att kunna avgöra om kostnaden är rimlig ska nyttan sättas i relation till kostnader som en följd av en försämrad miljö som verksamheten ger upphov till.

Analysen utgår alltså från ett samhällsperspektiv och bör innehålla nedanstående tre moment där det också ska beskrivas på vilken geografisk skala nyttan tillförs:

  • Beskrivning av nyttan och dess storlek, om möjligt uttryckt i monetära termer.
  • Bedömning av hur viktig verksamheten är för det totala behovet av
    nyttan som hela sektorn genererar.
  • Beskrivning av kostnaden till följd av en försämrad miljö som verksamheten ger upphov till, om möjligt uttryckt i monetära termer.

Därefter bedöms om nyttan av tekniska skäl eller med rimliga kostnader kan uppnås på något annat sätt som är bättre för miljön.

Publicerad: 2017-11-29
Sidansvarig: Webbredaktion