Får en vattenförekomst förklaras som KMV oavsett orsak till att den ändrat sin fysiska karaktär?

Nej. Det är bara när det är en mänsklig verksamhet som har lett till att vattenförekomsten på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär som den får förklaras som KMV.

En vattenförekomsts fysiska karaktär kan förändras av naturliga orsaker såsom omfattande nederbörd som skapar kraftiga slamströmmar eller skred som tillför omfattande sediment till en vattenförekomst. Det kan också uppkomma fysiska förändringar av havsbotten i en kustvattenförekomst på grund av kraftig storm. Detta är naturliga processer, om än ovanliga, och utgör inte grund för att ange vattenförekomsten som kraftigt modifierad.

Publicerad: 2017-11-29
Sidansvarig: Webbredaktion