Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Organisation Rekrytering

Jobba hos oss

Vi är en ung myndighet med ett viktigt uppdrag – att arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag. Du är varmt välkommen att bidra.

Lediga jobb just nu

Anställningsbeslut

När ett anställningsbeslut är fattat får alla som sökt tjänsten besked via mejl eller personligt samtal om att den är tillsatt.

Alla anställningsbeslut anslås även på vår officiella anslagstavla vid receptionen på Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg.

Viktigt om praktikplatser, sommarjobb med mera

Just nu har vi inte några examensarbeten, sommarjobb eller praktikplatser planerade för 2018. Om det skulle uppstå sådana möjligheter senare kommer det att annonseras här.

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot spontanansökningar.

Läs vanliga frågor och svar om ansökningar, praktikplats och annat som hör området till.

Våra engagerade medarbetare

Hos oss arbetar i dag cirka 280 medarbetare. De flesta av oss håller till på huvudkontoret i Göteborg. Merparten arbetar som olika typer av utredare men här finns också fiskerikontrollanter, systemutvecklare och jurister för att nämna några. Våra fiskerikontrollanter finns även vid kontor i Västra Frölunda, Simrishamn och Karlskrona.

Majoriteten av våra anställda har högskoleutbildning, främst inom naturvetenskap och samhällsvetenskap. Se vårt organisationsschema för att läsa om våra olika enheter.

Läs mer om vilka villkor och förmåner vi erbjuder.

Vår gemensamma värdegrund

Vår värdegrund kommunicerar vad vi står för och vill leva upp till. Den belyser de viktigaste förhållningssätten för oss: hur vi ska samarbeta, samverka och bemöta varandra och omvärlden.

Öppna

Vi är lyhörda och förstår varandras och omvärldens behov och intressen och skapar goda förutsättningar för delaktighet och påverkan.

Kompetenta

I samarbete med omvärlden samlar och sprider vi kunskap. Vi är skickliga på att dela, förädla och använda kunskap och utvecklar på så sätt ständigt vår kompetens och effektiva arbetsmetoder.

Ansvarstagande

Vi har respekt för olika åsikter och idéer och tror på alla människors lika värde. Var och en av oss tar ansvar för mål, resultat och relationer och vi arbetar utifrån helheten i vårt uppdrag.

Vill du bidra till levande hav, sjöar och vattendrag?

Havs- och vattenmyndigheten är en kunskapsorganisation vars samlade resultat bygger varje medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet.

Absolut grundläggande för att arbeta hos oss är att ställa upp på myndighetens gemensamma värdegrund. Vi vill vara en god arbetsplats med ett positivt arbetsklimat där kunniga och engagerade medarbetare bidrar till att utveckla verksamheten. Därför tror vi att det är särskilt viktig att ha helhetsperspektiv när man arbetar på HaV.

Man behöver ha kunskap om myndighetens uppdrag, verksamhet och gemensamma processer för att förstå i vilket sammanhang den egna yrkesrollen verkar och omsätta det i sitt sätt att arbeta och agera. 

I vår roll som samordnande och pådrivande är kommunikation och samverkan viktigt. Många driver processer som ofta spänner över flera avdelningar och intresseområden. Då är det viktigt att kunna använda olika typer av effektiva metodstöd och involveringstekniker. Förmåga att föra dialog, ge råd, vägleda och samarbeta med andra internt och externt för att samordnat uppnå gemensamma mål.

Vi gör inte allt själva, många gånger är vi beställare av uppdrag och tjänster. Då är det viktigt att förstå verksamheten, dess processer och hur det som ska upphandlas eller beställas ska stödja uppdraget.

Arbeta i en statlig myndighet

Att arbeta statligt innebär att du skapar samhällsnytta för alla som bor i Sverige och bygger Sveriges relationer med omvärlden. Uppdraget är att på ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som riksdag och regering beslutat om.

Läs mer om hur det är att arbeta statligt i Arbetsgivarverkets skrift Att arbeta statligt – viktiga arbeten och moderna villkor.

Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2018-02-12

Sidansvarig: Webbredaktionen