Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Juridiska enheten (Vj)

Enheten ansvarar för juridiskt stöd till Havs- och vattenmyndighetens olika sakverksamheter.

Enheten ansvarar för:

 • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring på det juridiska området inom myndighetens ansvarsområden
 • bevaka arbetet med UNCLOS och Londonkonventionen
 • konsultativt stöd och vägledning samt kvalitetssäkring avseende upphandlingar och överenskommelser med statliga myndigheter om köp av tjänster,
 • att företräda myndigheten i domstol genom yttranden och i förhandlingar,
 • beredning av ärenden om allvarligare klagomål från enskild, bl.a. yttrande till JO, JK eller liknande instans,
 • beredning av myndighetens besluts- och arbetsordning,
 • utgivning av myndighetens författningssamling,
 • underrättelser och rapporter om nationella föreskrifter till EU-kommissionen och Regeringskansliet enligt EU:s rättsakter och enligt internationella överenskommelser,
 • bistå i arbetet med att företräda staten i domstol,
 • beslut om åtalsanmälan, prickar, sanktionsavgift, varning, återkallelse av licens och tillstånd, särskild avgift för otillåten landning samt övriga administrativa sanktioner enligt fiskerilagstiftningen,
 • policyfrågor, styrdokument processer, rutiner och system inom upphandlings- och avtalsområdet,
 • administration av ett IT-baserat avtalshanteringssystem,
 • prövning, i HaV:s egenskap av bevakningsmyndighet, av frågor om utlämnande av annan handling som finns hos Finsk-svenska gränsälvskommissionen, än handling som kommit in från myndighet i Sverige eller Finland (Bilagan, artikel 13, 3 p, lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland),
 • samordning av myndighetens förenklingsarbete

Medarbetare

 • Maria Boshnakova. Verksjurist. Maria BoshnakovaVerksjuristArbetsområde:
  Myndighetsövergripande frågor, Offentlighet- och sekretess, Personuppgifter, Förvaltningsrätt mm. Fiskerilagstiftning
  Tel: 010-6986260
  Skicka e-post till Maria
 • Niels Krabbe. Utredare. Niels KrabbeUtredareArbetsområde:
  Folkrätt, Internationella avtal och traktat, Internationell havsrätt, Havsrättskonventionen, UNCLOS, OECD, WTO, Världshandelsorganisationen, Londonkonventionen, Londonprotokollet och IMO
  Tel: 010-6986997
  Skicka e-post till Niels
 • Pontus Nilsson. Verksjurist. Pontus NilssonVerksjuristArbetsområde:
  Miljörätt, Dumpade muddermassor i havet, Dumpning, Dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu, Verksjurist
  Tel: 010-6986043
  Skicka e-post till Pontus
 • Karin Wall. Verksjurist. Karin WallVerksjuristArbetsområde:
  Miljörätt, Dumpade muddermassor i havet, Dumpning, Dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu, Verksjurist
  Tel: 010-6986150
  Skicka e-post till Karin
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2017-12-27

Sidansvarig: Webbredaktionen