Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Juridiska enheten (Vj)

Enheten ansvarar för juridiskt stöd till Havs- och vattenmyndighetens olika sakverksamheter.

Enheten ansvarar för:

 • ​att tillhandahålla myndighetsinternt stöd och juridisk kvalitetssäkring inom samtliga förvaltningsområden
 • samordning av HaV:s föreskriftsarbete och utgivning av myndighetens författningssamling
 • underrättelser och rapporter om nationella föreskrifter till EU-kommissionen och Regeringskansliet enligt EU:s rättsakter och enligt internationella överenskommelser inom sitt verksamhetsområde
 • deltagande i beredningen av olika tillståndsärenden
 • bistånd i arbetet med att företräda staten i domstol
 • åtalsanmälan, sanktionsavgift, varning, återkallelse av licens och tillstånd samt särskild avgift för otillåten landning
 • att tillhandahålla myndighetsinternt stöd i fråga om enskilda upphandlingsärenden och i ärenden om överenskommelser med statliga myndigheter om köp av tjänster
 • policyfrågor, styrdokument processer, rutiner och system inom upphandlings- och avtalsområdet
 • administration av ett IT-baserat avtalshanteringssystem
 • prövning, i HaV:s egenskap av bevakningsmyndighet, av frågor om utlämnande av annan handling som finns hos Finsk-svenska gränsälvskommissionen, än handling som kommit in från myndighet i Sverige eller Finland
 • samordning av myndighetens förenklingsarbete
 • att vid behov lämna stöd till generaldirektören i frågor av juridisk karaktär
 • att lämna konsultativt stöd i juridiska frågor, särskilt när det gäller arbetsrätt, avtalsrätt, behandling av personuppgifter, offentlighet och sekretess
 • att bereda ärenden om allvarligare klagomål från enskild, bland annat yttrande till JO, JK eller liknande instans
 • att lämna stöd i frågor om rättsinformation och arkiv.

Medarbetare

 • Maria Boshnakova. Verksjurist. Maria BoshnakovaVerksjuristArbetsområde:
  Myndighetsövergripande frågor, Offentlighet- och sekretess, Personuppgifter, Förvaltningsrätt mm. Fiskerilagstiftning
  Tel: 010-6986260
  Skicka e-post till Maria
 • Pontus Nilsson. Verksjurist. Pontus NilssonVerksjuristArbetsområde:
  Miljörätt, Dumpade muddermassor i havet, Dumpning, Dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu, Verksjurist
  Tel: 010-6986043
  Skicka e-post till Pontus
 • Karin Wall. Verksjurist. Karin WallVerksjuristArbetsområde:
  Miljörätt, Dumpade muddermassor i havet, Dumpning, Dumpningsdispens, Outokumpu Finland, Torneåverken Outokumpu, Verksjurist
  Tel: 010-6986150
  Skicka e-post till Karin
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation

Publicerad: 2013-12-02
Uppdaterad: 2015-02-23

Sidansvarig: Webbredaktionen